Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
mart pijaca
mart sajam
mart trgov. centar
mart trgovački centar
court martial vojni sud
court-martial vojni sud
marten kuna
martial ratni
martial ratnički
martial ratoboran
martial vojni
martial law opsadno stanje
martim pomorski
martinet strog oficir
martyr mučenik
martyr mučiti
martyrdom mučeništvo
smart bistar
smart bolan
smart duhovit
smart elegantan
smart ljut
smart okretan
smart oštar
smart pametan
smart žestok
smart živahan
smarten doterati se
smarten dotjerati se
smarten udesiti
smartness doteranost
smartness dotjeranost
smartness otmenost
smartness otmjenost

Naš jezik Engleski jezik
mart (mesec) March
mart (mesec) march
martovski march


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| art | cart | dart | mast | malt | mar | mar | mare | mark | mat | part | smart | tart | wart |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba