Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
mo trenutak
mo časak
access mode način pristupa
accommodate izgladiti spor
accommodate izravnati
accommodate nastaniti
accommodate prilagoditi
accommodate snabdeti
accommodate snabdjeti
accommodate učiniti uslugu
accommodating koji obuhvata
accommodating koji sadrži
accommodating ljubazan
accommodating pomirljiv
accommodating popustljiv
accommodating prilagodljiv
accommodating uslužan
accommodation izravnanje
accommodation pogodnosti
accommodation prilagodjavanje
accommodation prilagođavanje
accommodation smještaj
accommodation stan
accommodation ustupak
accomodate prilagoditi se
accomodation smeštaj
accomodation smještaj
accomodation ugodnost
acrimonious jedak
acrimonious razdražljiv
acrimonious zajedljiv
acrimony gorčina
acrimony jetkost
acrimony zajedljivost
acrimony žučnost
admonish napomenuti
admonish opominjati
admonish podsetiti
admonish podsjetiti
admonish potsjetiti
admonish prekljinati
admonish savetovati
admonish savjetovati
admonish ubedjivati
admonish ubjeđivati
admonish upozoriti
admonition primedba
admonition primjedba
admonition savet
admonition savjet
admonition ukor
alimony alimentacija
alimony hranjenje
alimony izdržavanje
all the more utoliko više
almond badem
almond krajnik
almond mandula
almond oil bademovo ulje
almost gotovo
almost približno
almost skloro
almost skoro
alter mode vršenje izmjena
ammonia amonijak
ammonia salmijak
ammoniac amonijakov
ammoniac amonijačni
ammonium amonijum
among medju
among među
among(st) izmedju
among(st) između
among(st) medju
among(st) među
amongst medju
amongst među
amoral amoralan
amorous ljubavan
amorous zaljubljen
amorous zaljubljiv
amorphous amorfni
amorphous bezobličan
amorphous neiskristalisan
amortisseur amortizer
amortisseur prigušivač
amortisseur umirivač
amortization amortizacija
amortization otplata duga
amortize amortizovati
amortize otplatiti dug
amount dostići
amount iznos
amount iznositi
amount količina
amount suma
amount svota
amount vrijednost
amount značenje
amount of shift broj pomičnih mjesta
anemometer vjetromer
anharmonic neharmonijski
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mo
- prevod za riječ: mo

Naš jezik Engleski jezik
alat za namotavanje takeup option
amo here
amo here
amo hither
amo over here
amo over here
amo overhere
amo tamo to and fro
amonijačni ammoniac
amonijak ammonia
amonijakov ammoniac
amonijum ammonium
amoralan amoral
amorfni amorphous
amortizac.kapi. sinking-fund
amortizacija amortization
amortizer amortisseur
amortizer bumper
amortizer shock absorber
amortizer vibrashock
amortizovati amortize
amovi harness
amplitudno modulisan am wire
antimon antimony
antimonid antimonide
antimonit antimonite
aritmograf arithmograph
atmosfera air
atmosfera atmosphere
atmosferska pražnjen atmospherics
atmosferske smetnje atmospherics
atmosferski atmospheric
atmosfeske pro. meteorology
atmosfeske promjene meteorology
atmosphere atlantic
auto-moto klub automobile club
automatski monitor automonitor
automobil autocar
automobil automobile
automobil car
automobil machine
automobil motor car
automobil motor-car
automobil motor
automobilist motorist
automobilski dijelov automobile parts
automodulacija self-modulation
automomatsko ispravk AutoCorrect
automorfan automorphic
automorfizam automorphism
avion-automobil aerocar
avionki motor aeroengine
bademovo ulje almond oil
balsamovati embalm
balsamovati mummy
baltičko more baltic sea
barokomora antichamber
bespomoćan feckless
bespomoćan helpless
bespomoćan prostrate
bespomoćan shift less
bespomoćan shift-less
bez ceremonije unceremonious
bez monitora unmonitored
bez morala ruthless
bez pomoći unaided
biharmonijski biharmonic
bihomorfan biholomorphic
bimolekularan bimolecular
bimorfan bimorph
biomorfan biomorph
bočica s amonijakom smelling bottle
bogomoljka praying mantis
brisanje pomoćne mem bulk eraser
brzina odmotavanja take-off speed
buran (o moru) wavy
centar moći centre of power
ceremonija ceremonial
ceremonija ceremony
ceremonijalan formal
čežnja za domom home sickness
čežnja za domom home-sickness
čežnja za domovinom nostalgia
čežnuti za domovinom be homesick
cirkularno pismo (do form letter
cmokanje smack
cmoknuti smack
daljinski termometar telethermometer
dan odmora sunday
dati punomoćje depute
deklamovati declaim
deklamovati recite
demobilisati demobilise
demobilisati demobilize
demobilizacija demobilization
demobilizacija ex service
demobilizacija ex-service
demografska eksplozi population explosion
demokrat(a) democrat
demokratija democracy
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mo
- prevod za riječ: mo


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mo? | o | do | po | ma | go | vo | no | mio | mol | amo | mu | to | me | mi | moj | mob | moo | mop | mow | my | so | ko |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba