Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
sent prošireno od send
absent izostati
absent odsutan
absent otsutan
absent rasejan
absent rasijan
absent minded nesabran
absent minded rasijan
absent-minded nesabran
absent-minded rasejan
absent-minded rasijan
absentee odsutni
absently rasejano
absently rasijano
anisentropic neizotropan
assent dati saglasnost
assent dozvoliti
assent popustiti
assent popuštanje
assent pristanak
assent pristati
assent sankcija
assent sankcionisati
be absent izbivati
consent pristanak
consent pristati
disentangle odmotavati se
dissent disidencija
dissent misliti drugačije
dissent ne slagati se
dysentery dizenterija
essential bitan
essential neophodan
essentially bitno
inessential nebitan
life sentence doživotni zatvor
misrepresent lažno prikazivanje
not essential nebitan
omnipresent svuda prisutan
present darovati
present izložiti
present nazočan
present poklon
present pokloniti
present postojeći
present pretstaviti
present prisutan
present sadašnji
present sadašnjost
presentable naočit
presentable pristojnog izgleda
presentation dar
presentation darivanje
presentation davanje poklon.
presentation davanje poklona
presentation izvodjenje
presentation izvođenje
presentation poklanjanje
presentation pretstavljanje
presentation prikazivanje
presentation upoznavanje
presentiment predosjećanje
presently odmah
presently smesta
presently smjesta
presently ubrzo
presently uskoro
represent pretstavljati
represent prikazati
represent zamisliti
represent zastupati
representation predstavništvo
representative izaslanik
representative opunomoćenik
representative predstavnik
representative tipičan predsta
representative zastupnik
resent biti uvredjen
resent biti uvrijeđen
resent buniti se
resent naljutiti se
resent vredjati se
resent vrijeđati se
resentful kivan
resentful ogorčen
resentful uvredjen
resentful uvrijeđen
resentful zlopamtilo
resentment jed
resentment ljutnja
resentment srdžba
sentence izreka
sentence kazna
sentence osuda
sentence osuditi
sentence presuda
sentence programska rečenica
sentence programski slog
sentence rečenica
sententious jezgrovit
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sent
- prevod za riječ: sent

Naš jezik Engleski jezik
bez šenta unshunted
nešentiran unshunted
šent bypass
šent shunt
sentimentalan maudlin
sentimentalan mawkish
sentimentalan sentimental
sentimentalan soppy
sentimentalnos sentiment
sentimentalnos sentimentality
šentiran shunted
šentiranje bridging
šentirati bypass
šentovanje short
sentron sentron


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bent | ent | cent | dent | gent | seno | lent | senf | pent | rent | scent | seat | sect | senat | send | set | sett | sena | spent | tent | vent | went |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba