Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
senate savet
senate savjet
senate senat
senate zakonodav.telo
senate zakonodavno tijelo
senator senator
senatorial senatorski

Naš jezik Engleski jezik
senat senate
senator senator
senatorski senatorial


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| beat | bent | cent | dent | eat | enact | feat | gent | gnat | heat | lent | meat | neat | peat | penal | pent | renal | rent | sat | scent | sea | seal | seam | sear | seat | secant | sect | sedate | senate | senator | send | senf | sense | sent | set | sett | sena | slat | snap | sonar | spat | spent | sprat | squat | stoat | swat | sweat | teat | tenant | tent | venal | vent | went |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba