Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ward bolnička soba
ward odbiti
ward starateljstvo
ward suzbiti
ward tutorstvo
ward zatvorska ćelija
ward štititi
ward štićenik
afterward docnije
afterward posle
afterward poslije
afterwards kasnije
afterwards nakon toga
afterwards posle
afterwards poslije
afterwards potom
afterwards u buduće
afterwards ubuduće
arbitral award arbitražna odluka
award dodeliti
award dodijeliti
award dosuditi
award kazna
award nagrada
award nagraditi
award odluka (žirija)
awkward mučan
awkward neokretan
awkward neugodan
awkward nezgrapan
awkward trapav
awkwardly neprijatno
awkwardness nespretnost
awkwardness neuglednost
backward natrag
backward nazad
backward nazadan
backward obrnut
backward obrnuto
backward povratni
backward spor
backward stražnji
backward suprotan
backward trom
backward unazad
backward unazadan
backward zakasneo
backward zakasnio
backward zaostao
backward zastareo
backward zastario
backwardness zaglupljenost
backwardness zaostalost
backwards natrag
backwards natraške
backwards unatrag
backwards unazad
bulge inward ulubiti
bulge outward izbočiti
centre forward centarfor
coward kukavica
cowardly malodušan
downward nadole
downward naniže
downward(s) nadole
downward(s) naniže
downward(s) niz
eartward dole
eartward prema zemlji
eastward ka istoku
forward isturen
forward napred
forward naprijed
forward otpremiti
forward poslati unapred
forward poslati unaprijed
forward prednji
forwarding otprema
forwarding agent otpremnik
forwards napred
forwards naprijed
foward naprijed
foward sprijeda
foward unaprijed
freight forwarding otpremništvo
freight forwarding špedicija
homeward kući
invward unutarnji
invward unutra
inward u nutrini
inward unutra
look forward to izgledati
northward ka severu
northward ka sjeveru
northward na sever
northward na sjever
northward severan
northward severni pravac
northward sjeveran
northward sjeverni pravac
onward dalje
onward dalje
onward mapredan
onward napred
onward napredan
onward naprijed
onward progresivan
onwards dalje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ward
- prevod za riječ: ward


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| award | card | hard | lard | sward | wad | wand | war | ware | warm | warn | warp | wart | wary | word | yard |


Poslovni protokolni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba