Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
award dodeliti
award dodijeliti
award dosuditi
award kazna
award nagrada
award nagraditi
award odluka (žirija)
arbitral award arbitražna odluka


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| aband | aboard | afar | ajar | alarm | apart | await | awake | aware | away | awkward | awry | beard | board | canard | card | coward | dwarf | foward | guard | hard | hazard | heard | hoard | inward | lard | onward | reward | sward | swarm | sword | toward | upward | wad | wand | war | ward | ware | warm | warn | warp | wart | wary | wayward | word | yard |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba