Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
lai, -e laički
lai, -e laik
lai pjesma
lai, -e svijetovni
alaire krilni
allaitet, v nadojiti
anglais, e engleski
anglais, e kidnuti
anglais, e na engleski način
anglais, e šmugnuti
angulaire ugaoni
angulaire uglast
annulaire kolutast
annulaire kružan struja
annulaire kružni
annulaire prstenast
articulaire zglobni
auriculaire mali prst
auriculaire svjedok
auriculaire ušni
balai četkica
balai metla
balai metlica ( na mašinama )
balai mršavko
balai najuriti nekoga
balai otkazati (zaposelenima)
balai posljednji noćni prevoz
balai raspušteno živjeti
basilaire bazni
basilaire osnovni
bipolaire bipolaran
bipolaire s dva pola
caniculaire pasja vrućina
caniculaire pasji
capillaire kapilar
capillaire kapilaran
capillaire kapilarna cjev
capillaire tanak ko dlaka
capillaire vlaknast
capillaire žilica
cela ne laisse pas d´ětre vrai to je ipak istina
chante-clair pjetao
circulaire cirkular
circulaire kružni
circulaire kružnica
circulaire okrugao
circulaire, n raspis
claie korpa
claie plot
claie rešetka
claie rešetkasti sto
claie rešeto
claie sito
claie sto za sortiranje
clair, e bistar
clair, e bistro
clair, e čist
clair, e čista dobit
clair, e čisto i bistro
clair, e iznijet na čistac
clair, e jasan
clair, e jasno
clair jasnoća
clair, e kovani novac
clair mjesečina
clair, a pregledan
clair, e proziran
clair, e razgovetno
clair, e rijedak
clair, e sjajan
clair, e svijetao
clair, e svijetla sijenka
clair, e svijetlocrven
clair svijetlost
clair, e vedar
claire, a razgovetan
claire-voie interval
claire-voie međuprostor
claire-voie ograda
claire-voie pod sa otvorima
claire-voie providan
claire-voie proziran
claire-voie rešetkast
claire-voie rijedak
claire-voie vrata sa rešetkom
clairement jasno
clairement razgovetno
clairiere čistina
clairiere proplanak
claironner bučno najavljivati
claironner odzvanjati
claironner trubiti
clairvoyance dalekovidnost
clairvoyance oštroumnost
clairvoyance pronicljivost
clairvoyance vidovitost
collaire vratni
complaire nalaziti zadovoljstvo
complaire omiliti
complaire, v ugadjati
complaire ugađati
complaire uživati u čemu
complaisamment dopadljivo
complaisamment sa užitkom
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: lai
- prevod za riječ: lai

Naš jezik Francuski jezik
laički lai, -e
laički sěculier, a
laik lai, -e


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| la | lak | lani | lan | gai | la | lac | lad | laik | laid | lait | lav | loi | lui | mai | laki |


Moj prvi slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba