Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
mie, f draga
mie, f prijateljica
acaděmie akademija
acaděmie univerzitet
acaděmie univerzitetski centar
acaděmie visoka škola
acaděmie des inscriptions et belles lettres akademija za arheologiju i filologiju
accalmie tišina
accalmie trenutni mir
accalmie zastoj
accalmie zatišje
agronomie poljoprivreda
agronomie privreda
agronomie ratarstvo
anatomie anatomija
anatomie pomno ispitivanje
anatomie seciranje
aněmie anemija
aněmie malokrvnost
astronomie, f astronomija
autogamie samooplodnja
autonomie, f samouprava
bobamier, m bombarder
chaumiěre, f izba
chimie hemija
coutumier, ere imati običaj
coutumier, ere običan
coutumier, ere uobičajan
coutumierement obično
coutumierement premaju običaju
des matieres premieres prerada sirovina
d´autant mieux, adv utoliko
ěconomie ekonomičnost
ěconomie ekonomija
ěconomie ekonomika
ěconomie privreda
ěconomie raspored
ěconomie štednja
ěconomie uštedjeti
ěconomie vodoprivreda
ěmier izmrviti
ěmier, v nadrobiti
ěmier, v razmrviti
ěmier usitniti
ěmiettement drobljenje
ěmiettement komadanje
ěmiettement mljevenje
ěmiettement mrvljenje
ěmietter, v izdrobiti
ěmietter raskomadati
ěmietter, v razmrviti
emmieller namazati medom
emmieller zasladiti
fumier bunjište
fumier, f džubre
fumier đubre
fumier, m smetlište
fumiěre, n džubrište
infamie beščašće
infamie ljaga
infamie nečasno djelo
infamie obeščačćenje
infamie sramota
infirmier, m bolničar
infirmier, -ere bolničar(ka)
larmier, m nadstrešnica
larmier, m streha
leucěmie, f leukemija
lumiěre, f dan
lumiěre, f dnevno svetlo
lumiěre, f kanal
lumiěre, f lampa
lumiěre, f luč
lumiěre, f otvor
lumiěre, f prorez
lumiěre, f prosek
lumiěre, f prozorski otvor
lumiěre, f sveća
lumiěre, f svetiljka
lumiěre, f svetlo
lumiěre, f svetlost
lumiěre, f zračenje
membre de comiě, m odbornik
miel, m med
mielleusement, adv medeno
mielleusement, adv sladunjavo
mielleusement, adv slatko
mien moj
mien moja
mien moje
miette, f komadić
miette, f mrva
miette, f mrvica
mieux, adv bolje
mieux, adv jače
mieux, adv lepše
mieux, adv radije
mieux, adv više
miěvre, a afektiran
miěvre, a kržljav
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mie
- prevod za riječ: mie


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| aie | ie | mio | mir | mi | mig | lie | me | miel | mien | mil | mine | mire | mis | mise | mi | mite | moie | mue | mit | oie | pie | vie |


Poslovni protokolni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba