Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
accroupissement čučanje
accroupissement poniženje
alpiniste, n alpinist
alpinizme, m alpinizam
apicule šiljak
apiculteur pčelar
apiser, v blažiti
apitoyer pobuditi sažaljenje
apitoyer sažaliti se
apitoyer smilovati se
arrache - pied bez predaha
arrache - pied bez prekida
arrache - pied bubati
arrache - pied neprekidno
arrache - pied rintati
arrache - pied tegliti
aspirant, e kandidat
aspirant, e koji uvlači, usisava
aspirant, e molilac
aspirant, e sisaljka
aspiration aspiracija
aspiration cilj
aspiration ispumpavanje
aspiration težnja
aspiration udisanje
aspiration usisavanje
aspiration uvlačenje
aspiration želja
aspire, v usisati
aspirer ići za
aspirer težiti
aspirer udahnuti
aspirer udisati
aspirer usisavati
aspirer uvlačiti
aspirer željeti
assoupissant, e smirujući
assoupissant, e ublažavajući
assoupissant, e uspavljujući
assoupissement drijemanje
assoupissement drijemež
assoupissement popuštanje
assoupissement pospanost
assoupissement stišavanje
au pied bez pripreme
au pied odmah
auspice pod pokroviteljstvom
auspice proricanje
auspice uz povoljne izglede
auspice vrač
auspice vračanje
auspice zaštita
auspice znak
auspice zvijezda
capillaire kapilar
capillaire kapilaran
capillaire kapilarna cjev
capillaire tanak ko dlaka
capillaire vlaknast
capillaire žilica
capiston kapetan
capitaine kapetan
capitaine kapiten sportske ekipe
capitaine oficir
capitaine vojskovođa
capitaine vojvoda
capital, e bitan
capital, e bitna važnost
capital, e dionička glavnica
capital, e djevičanstvo
capital, e gdje se radi o glavi, životu
capital, e glavni
capital, e glavnica
capital, e kapital
capital, a kapitalan
capital, e kapitalni
capital, e novac
capital, e optužba koja zahtjeva smrtnu kaznu
capital, e osnovni
capital, e smrtna kazna
capital, e smrtni grijeh
capital, e temeljit
capital, e veliki
capital, e veliko slovo
capitale glavni grad
capitale, f prestonica
capitale veliko slovo
capitation, m harač
capiteux, euse ide u glavu
capiteux, euse jak
capiteux, euse koji udara
capiteux, euse opojan
capitonner ispuniti
capitonner obložiti
capitonner postaviti
capitulation kapitulacija
capitulation nagodba
capitulation predaja
capitulation ustupak
capitulation žrtva
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pi?ger
- prevod za riječ: pi?ger

Naš jezik Francuski jezik
"uspijevati fleurir
(bočni) podupirač chandelle
(metalna) piljevina farine
(pileće) bijelo meso blanc
(pitanje o) namjeri intentionnel, -le
(ras)topiti fondre
Alpi Alpes, f
alpinist alpiniste, n
alpinista montagnard, m
alpinizam alpinizme, m
arheološko ispitivanje fouille
aspiracija aspiration
atipičan aberrant, e
bezrepi majmun magot, m
bijelo vino ili svijetlo pivo blond, e
birački spisak ělectorale
biti na spisku nestalih disparu, e
biti pijan brouillard
biti pripit dedans
biti pripit grain
bočni podupirač jambe
Brajovo pismo braille
časopis journal
cedulja s natpisom ětiquette
cepidlačiti cheveu
cepidlačiti tatillonner, vb
cepidlaka magister, fem
cepidlaka minutieux,-euse, m
cepidlaka pointilleux, a
cepidlaka tatillon, m
cepiti vacciner, v
cijepidlačiti alambiquer
cjepidlačenje grimaudage
cjepidlačiti ergoter
cjepidlaka grimaud, -e
crkveno pijevanje choral, e
crpiti pomper, v
crpiti puiser, v
crpiti vider, v
Crvenkapica chaperon
dokupiti racheter, v
donja strana kopita sole, f
doping dopage, m
dopirati ětendre
dopirati do aboutir
dopis correspondance
dopisivanje correspondance
dopisivati se communiquer
dopisivati se correspondance
dopisivati se correspondre
dopisna škola enseignement
dopisni član associě, e
dopisnice carte postale, f
dopisnik correspondant, m
dospijevati ěchoir
društvo za vaspitanje omladine patronage, m
državni papiri fonds
državni vrijednostni papiri effet
duboko dopirati plonger, vb
dug tepih chemin
epičnost ěpique
episkop ěveque
episkopija ěvěchě, f
epitet ěpithete
epitrahilj chasuble
epizoda scěne, f
epizoda sěquence, f
falsifikovati (potpis) imiter
format papira carrě, e
format papira coquille
fotokopiranje dokumenata enregistrement
galopirati galoper
glavno pitanje point, m
glavu ili pismo croix
gorka pilula angoisse
grupisanje assemblage
grupisati grouper
grupisati masser, vb
grupisati rassembler, vb
hladno, svježe piće! frais
hoće da uspije arriver
hrapav (papir) chantonně, e
iako je doživio neuspijeh ěchec
ići uzastopice za talonner, vb
ilustrovani časopis illustrě, -e
ilustrovani časopis magazine, m
inspiracija inspiration
invensticija kapitala děpense
investicija (o kapitalu) insertion
iscrpiti consumer
iscrpiti dessěcher
iscrpiti ěpuiser
iscrpiti se dessěcher
iscrpiti se ěpuiser
iscrpiti se extěnuer
iskapiti ětouffer
iskasapiti massacrer, v
iskupiti děgager
iskupiti payer, vb
iskupiti rědimer, vb
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pi?ger
- prevod za riječ: pi?ger


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pik | i | ni | mi | pa | psi | ci | po | ?pi | pir | ji | pic | pie | pis | pli | pri | ti | vi |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba