Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
steam energija
steam isparavanje
steam kretati se
steam kuvati
steam para
steam pariti se
steam parni
steam pirjaniti s
steam pirjaniti se
steam snaga
steam boiler parni kotao
steam engine parna mašina
steam engine parni stroj
steam-boiler parni kotao
steam-engine parni stroj
steamboat parobrod
steamer kotao za kuva.
steamer kotao za kuvanje
steamer parobrod
steamship parobrod


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| abeam | beam | bream | cream | dream | esteem | gleam | item | ream | scean | scram | scream | sea | seal | seam | seamy | sear | seat | seem | sham | sheaf | shear | slam | smear | sneak | speak | spear | sperm | stab | stag | stamp | star | stay | stead | steady | steak | steal | steamer | steed | steel | steep | steer | stem | step | stern | stew | stoat | storm | strap | straw | stray | streak | stream | strum | swam | swear | sweat | tea | team | tear | teat | teem | term | tram |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba