Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
claire, a razgovetan
claire-voie interval
claire-voie međuprostor
claire-voie ograda
claire-voie pod sa otvorima
claire-voie providan
claire-voie proziran
claire-voie rešetkast
claire-voie rijedak
claire-voie vrata sa rešetkom
clairement jasno
clairement razgovetno
ěclairě, e jasan
ěclairě, e napredan
ěclairě, e obaviješten
ěclairě, e obrazovan
ěclairě, e posvećen
ěclairě, e pun iskustva
ěclairě, e rasvijetljenje
ěclairě, e svijetao
ěclairě vijek prosvjećenosti
ěclairement osvjetljenje
ěclairement rasvijeta
ěclairement svijetlost
ěclairer dobiti objašnjenje
ěclairer izviđati
ěclairer obavijestiti
ěclairer, v osvetliti
ěclairer, v ozariti
ěclairer položiti pare
ěclairer prosvijetliti
ěclairer rasvijetliti se
ěclairer razjasniti
ěclairer razjašnjavanje
ěclairer sijeva
ěclairer sijevati
ěclairer svjetlucati
ěclairer voditi
ěclaireur izvidnica
ěclaireur izviđač
ěclaireur izvodnik (vojnik)
ěclaireur preteča
ěclaireur skaut


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| aire | alaire | araire | braire | cadre | carre | chaine | chair | chaire | chaise | cire | claie | clair | claque | clarine | classe | clause | clore | collaire | craie | croire | cuire | ?clair | ?clair? | ?clairer | ?lire | faire | flair | flairer | glabre | glaire | glaise | glaive | gloire | ladre | laine | laird | lare | lire | luire | maire | malaire | molaire | oculaire | ovaire | plaie | plaine | plaire | polaire | salaire | scolaire | solaire | suaire | taire | traire |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba