Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
taire, vb kriti
taire, vb prećutati
taire, vb tajiti
abandonnataire korisnik
abandonnataire primaalac
alimentaire dijeta
alimentaire hranjiv
alimentaire jestiv
alimentaire, a prehramben
alimentaire pumpa za punjenje
attributaire korisnik
autoritaire autoritativan
autoritaire nasilan
autoritaire odlučan
autoritaire silovit
autoritaire služben
baptistaire krsni
baptistaire krsni list
baptistaire kršteni
cělibataire momačka veče
cělibataire neženja
commanditaire dijoničar
commanditaire tajni partner
commanitaire akcionarski
complěmentaire dopunski
copropiětaire suvlasnik
děficitaire, a deficitaran
děpositaire mrtvačnica
destinataire adresat
destinataire primalac
documentaire, a dokumentaran
ělěmentaire bitan
ělěmentaire elementaran
ělěmentaire glavni
ělěmentaire iskonski
ělěmentaire jednostavan
ělěmentaire osnovni
ělěmentaire početni
ělěmentaire prirodni
ělěmentaire vrlo lak
hěrěditaire naslijednji
hěrěditaire naslijeđen
hěrěditairement naslijedni
hěrěditairement po pravu naslijedstva
interruption volontaire de grossesse dobrovoljni prekid trudnoće
inventaire bilans
inventaire inventar
inventaire inventura
inventaire obaveza plaćanja dugova u visini nasljedne mase
inventaire popis
inventaire popisivanje
involontairement nehotice
le gěnie militaire inžinjerija
locataire, m kirajdžija
locataire, m najamnik
locataire, m stanar
locataire, m vlasnik sefa
locataire, m zakupnik
mandataire, m oponumoćnik
mandataire, m ovlašteno lice
mandataire, m poslanik
mandataire, m zastupnik
militaire, a ratni
militaire, a vojnički
militairement, adv brzo
militairement, adv odlučno
militairement, adv strogo
militairement, adv u tačno vreme
militairement, adv vojnički
minoritaire, a drugorazredni
minoritaire, a maloletni
minoritaire, a manjinski
minoritaire, a minorni
monětairement, a monetarni
monětairement, a novčani
monětairement, adv novčano
notaire, m beležnik
notaire, m pisar
pituitaire, a sluzni
propriětaire, m sopstvenik
propriětaire suvlasnik
publicitaire, a oglasni
publicitaire, a reklamni
publicitaire, a za javnost
rěfractaire, a izdržljiv
rěfractaire, a neposlušan
rěfractaire, a otporan
rěfractaire, a tvrd
rěfractaire, a uporan
rěglementaire, a odredjen
rěglementaire, a propisan
retardataire, a kasni
retardataire, a spor
retardataire, a zakasneli
retardataire, a zaostao
rudimentaire, a osnovni
rudimentaire, a početni
rudimentaire, a u začetku
rudimentaire, a u zametku
salutaire, a dobar
salutaire, a koristan
salutaire, a lekovit
salutaire, a spasonosan
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: taire
- prevod za riječ: taire


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| acre | aide | aie | aigre | aile | aine | air | aire | airer | aise | alaire | araire | are | baie | baile | baise | barre | boire | braire | cadre | carre | chaire | cire | claire | cuire | dire | ?lire | faine | faire | faite | foire | frire | gaine | gare | glaire | haie | hair | ire | jarre | ladre | laine | laird | lare | lire | luire | maigre | maine | maire | mairie | maitre | mare | marre | mire | nacre | naitre | navire | notaire | nuire | ovaire | pair | paitre | pire | plaire | poire | raide | raie | rare | rire | sabre | safre | saie | sire | spire | suaire | table | tache | taie | taille | talle | tani?re | tante | tape | tap?e | tapir | tard | tare | tar? | tarir | tarte | tasse | taupe | taxe | terre | tige | tigre | tine | tir | tire | tir? | tirer | tiret | titre | toile | toise | traire | traite | traitre | trice | tripe | tuile | voire |


Moj prvi slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba