Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
koffin mrtvački sanduk
komprehend obuhvatiti
komprehend razumeti
kopious bogat
kopious obilan
korean koreanac
korean koreanka
korean koreanski
korean koreanski jez.
korean koreanski jezik
kosher food košer

Naš jezik Engleski jezik
ko which
ko who
ko bilo whoever
ko god whichever
ko god whoever
ko krišom radi furtive
ko mu drago whoever
koagulacija coagulation
koagulisati coagulate
koalicija coalition
koalicija soalition
koautor co author
koautor co-author
kob fate
kobac sparrowhawk
kobalt cobalt
koban baleful
koban fatal
koban fateful
koban ill fated
koban ill-fated
koban ominous
koban ruinous
koban sinister
koban unlucky
koban weird
kobasica sausage
kobila mare
kobilica (brod) keel
kobra cobra
kočenje arrestment
kočenje brakeage
kočenje braking
kočija cab
kočija carriage
kočija, kočije coach
kočijaš cabman
kočijaš coach-driver
kočiti brake
kočiti skid
kocka cube
kocka dice
kocka die
kocka lot
kocka leda ice-cube
kockanje gambling
kockanje play
kockar gambler
kockarnica gambling house
kockasta pled
kockasta tkan. gingham
kockasta tkanina gingham
kockasta tkanina plaid
kockati se gamble
kocke dice
kočna papuča brake block
kočna pritega brake cam
kočni braking
kočni trip
kočni remen restraint belt
kočnica brake
kočnica skid
kočnica trig
kočnica tabulatora tab governor
kočnička papučica slipper
kočoperiti se peacock
kod at sign
kod at
kod by
kod code
kod near
kod of
kod on
kod with
kod word
kod kuće at home
kod za provjeru severity code
kodeks codex
kodeks signal book
kodeks signal-book
kodirati code
kodj with
kodna grupa word
kodni uređaj vocoder
koeficijent coefficient
koeficijent apsorpci absorptance
koeficijent habanja wear index
koegzistencija coexistence
koegzistirati coexist
kofa bucket
kofa pail
kofa, kanta pail
kofer case
kofer chauffeur
kofer coffer
kofer suitcase
koga whom
koga whose
kogod anybody
kogod whatever
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ko
- prevod za riječ: ko


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| o | oko | do | po | iko | kao | kod | ka | kos | go | ko | vo | no | kop | kob | ako | to | kov | mo | so | k |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba