Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
log cepanica
log cjepanica
log klada
log panj
log house brvnara
logarithm logaritam
loghouse brvnara
logic logika
logic logičnost
logic unit logička jedinica
logical logičan
logical logički
logical razuman
logistic pozadinski

Naš jezik Engleski jezik
logaritam logarithm
logaritmar slide rule
logičan logical
logička jedinica logic unit
logički logical
logičnost logic
logičnost sequence
logika logic
logografija script
logor camp
logor za internirce internment camp
logor za izbjeglice refugee camp
logoraš detainee
logoraš internee
logorovanje camping
logorovati camp


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| lo | lot | ulog | bog | lom | lov | cog | dog | los | flog | fog | lug | glog | hog | rog | jog | lag | leg | long | lop | loz | low | slog | tog |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba