Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
mi, a dopola
mi, a po
mi, a pola
mi, a polu
mi, a upola
mi-bas, m dokolenice
mi-chemin, a na pola puta
mi-chemin, a na sredini puta
mi-ětage, m medjusprat
mi-incline, a iskrivljen
mi-incline, a malo nagnut
mi-journěe, f podne
mi-parti, a dvojni
mi-parti, a podeljen
mi-parti, a pola
mi-parti, a prepolovljen
mi-temps, f poluvreme
mi-voix, a jedva čujno
mi-voix, a poluglasno
mi-voix, a tiho
miaou, m mačka
miaou mjau
miche, f glava
miche, f hleb
miche, f hleba
micro, m mikrofon
micro-ordinateur, m digitron
micro-ordinateur, m mikrokumpjuter
microbien, a mikrobni
microfilm, m mikrofilm
micron, m mikron
microprocesseur, m mikroprocesor
microscope, m mikroskop
miction, f mokrenje
miction, f uriniranje
midi, m dvanest sati
midi, m jug
midi, m južne zemlje
midi, m podne
mie, f draga
mie, f prijateljica
miel, m med
mielleusement, adv medeno
mielleusement, adv sladunjavo
mielleusement, adv slatko
mien moj
mien moja
mien moje
miette, f komadić
miette, f mrva
miette, f mrvica
mieux, adv bolje
mieux, adv jače
mieux, adv lepše
mieux, adv radije
mieux, adv više
miěvre, a afektiran
miěvre, a kržljav
miěvre, a mazan
miěvre, a nestašan
miěvre, a nežan
miěvre, a sitan
mignard, m ljubimac
mignard, m maza
mignard, a nežan
mignard, a sladunjav
mignard, m sladunjav stil
mignard, a umiljat
mignarder, vb maziti
mignarder, vb učiniti afektiranim
mignarder, vb umiljavati se
mignon, a ljubak
mignon, a mali
mignon, a umiljat
mignonnement, adv nežno
mignonnement, adv umiljato
mignoter, vb maziti
mignoter, vb milovati
migration, f migracija
migration, f pomak
migration, f pomicanje
migration, f premeštanje
migration, f selidba
migration, f seoba
mijoter, vb kuvati na laganoj vatri
mijoter, vb maziti
mijoter, vb peći
mijoter, vb polako
mil hiljada
milice, f milicija
milice, f narodna vojska
milice, f vojska
milicien, m milicajac
milicien, m milicioner
milicien, m vojnik
milieu, m centar
milieu, m društvo
milieu, m krug
milieu, m mesto
milieu, m milje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mi
- prevod za riječ: mi

Naš jezik Francuski jezik
mi autre
mi nous
micanje mouvement, m
micanje nutation, f
micati agiter
micati grouiller
micati remuer, vb
micati se agiter
micati se bougran
micati se broncher
mider corset, m
mig clin
mig ěveil
mig insinuation
mig mine, f
mig signe, m
migracija migration, f
mijenica billet
mijenica change
mijenica devise
mijenjanje conversion
mijenjanje ěchange
mijenjanje (na loše) altěration
mijenjanje mijesta boravka děplacement
mijenjanje oblika děformation
mijenjati altěrer
mijenjati děcliner
mijenjati diversifier
mijenjati kožu děpouiller
mijenjati se alterner
mijenje sens, m
mijera de
mijera děmarche
mijera dose
mijere kojima je cilj destiner
miješano vino couper
miješati allier
miješati amalgamer
miješati brouiller
miješati falsifier
miješati gâcher
mijesto de
mijesto empalcement
mijesto emploi
mijesto endroit
mijesto opredjeljenja destination
mijesto sastavljanja emplanture
mijesto stalnog boravka domicile
mikrob bactěrie
mikroba stěrile, a
mikrobni microbien, a
mikrofilm microfilm, m
mikrofon micro, m
mikrokumpjuter micro-ordinateur, m
mikron micron, m
mikroprocesor microprocesseur, m
mikroskop microscope, m
mikser mělangeur,-euse, m
mikser moulinette, f
mikser tonneau, m
mila amas
mila moja cocotte
mile volje děboutonner
milenijum millěnaire, m
mileti ramper, vb
milicajac milicien, m
milicija milice, f
milicioner milicien, m
miligram milligramme, m
milijarda milliard, m
milimetar millimětre, m
milina věnustě, f
milina voluptě, f
milion million
milja lieue, f
milje milieu, m
miljenik bien-aimě, e
miljenik ělu, e
miljenik enfant gâtě, -e
miljenik nourrisson, m
miljenik prěfěrě, m
milo gentiment
milo lice minois, m
milo mi je charmer
milom ili silom grě
milosrdan charitable
milosrdan pitoyable, a
milosrđe charitě
milosrdje misěricorde, f
milosrdje pitiě, f
milost faveur
milost grâce
milost misěricorde, f
milost pitiě, f
milostinja aumône
milostinja charitě
milostinja rente, f
milostiv charitable
milostiv clěment, e
milostiv indulgent, -e
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mi
- prevod za riječ: mi


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mio | ami | mir | i | ni | ci | mig | ma | m | ji | mai | me | mie | mil | mis | mi | moi | mit | ti | vi |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba