Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ten deset
tenability postojanost
tenability trajnost
tenable održiv
tenable postojan
tenable trajan
tenable čvrst
tenacious otporan
tenacious upran
tenacious žilav
tenacity maksimalni napon
tenacity otpornost
tenacity žilavost
tenant stanar
tenant zakupac
tencion napon
tencion zategnutost
tend ciljati
tend dvoriti
tend naginjati
tend nastojati
tend služiti
tend smijerati
tend stremiti
tend težiti čemu
tendency naklonost
tendency sklonost
tendency stremljenje
tendency težnja
tender mek
tender nežan
tender nježan
tender podneti
tender podnijeti
tender ponuda
tender ponuditi
tender slab
tender tender
tender ublažiti
tender umekšan
tender vagon za ugalj
tenderise mekšati
tenderness mekoća
tenderness nježnost
tendon tetiva
tendon žila
tendril brk
tendril vitica
tenement dom
tenement imanje
tenement kuća
tenement stan
tenfold desetostruk
tenner desetica
tennis tenis
tenon klin
tenon rukavac
tenon spojen rukavcem
tenon čep
tenor pravac
tenor smisao
tenor tenor
tenor tok
tense napet
tense napeti
tense napregnut
tense zategnut
tense zategnuti
tenseness zategnutost
tensibility rastegljivost
tensible rastegljiv
tensile otporan na istezanje
tensile rastegljiv
tensile vučni
tensile zategnut
tensile stress vučni napon
tensile test vučni ogled
tensile testing machine mašina za vučni ogle
tensimeter tenzometar
tension napetost
tension napon
tension zategnutost
tension zatezanje
tension bar epruveta za kidanje
tension spring natezna opruga
tensional naponski
tensioner zatezač
tensive naponski
tensometer tenzometar
tensor tenzor
tent gaza
tent tampon
tent šator
tentacle pipaljka (zool)
tentative opitni
tentative pokušaj
tentative proba
tentative probni
tentative ukus
tenth deseti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ten
- prevod za riječ: ten

Naš jezik Engleski jezik
ten complexion
tendencija drift
tendencija run
tendencija trend
tender tender
tenis tennis
tenis na travi lawn tennis
tenis na travi lawn-tennis
tenk tank
tenor tenor
tenzometar tensimeter
tenzometar tensometer
tenzor tensor


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| te | tek | teg | trn | ton | den | fen | gen | hen | tren | ken | men | pen | len | tan | tenk | tea | tee | tend | tent | tes | then | tin |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba