Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
alike isto tako
alike jednak
alike jednako
alike na isti način
alike nalik na
alike sličan
alike slično
aniseikon fotoelektrični detek
antiknock nedetonirajući
antiknock neekspolzivan
antiknock otporan prema udaru
asteriks zvjezdica
atomlike kao atom
atomlike poput atoma
benediktion blagoslov
bikini bikini
boshevik boljševik
characteristik karakterističan
conflikt neprijateljstvo
conflikt sukob
conflikt sukobiti se
dike brana
dike jarak
dike nasip
dike prepreka
dike rov
dike smetnja
dislike ne trpeti
dislike ne trpiti
dislike ne voleti
dislike ne voliti
hike pješačenje
hike šetnja
hitch hike autostopirati
hitch-hike autostopirati
hitchhike putovati autostopom
hitchhiking autostop
ikon ikona
ikon portret
ikon slika
just like that upravo ovako
life like vjeran
life-like veran
like dopasti se
like isto tako
like kao
like nalik
like poput
like sličan
like slično
like svidjati se
like sviđati
like sviđati se
like voleti
like voliti
like voljeti
likelihood mogućnost
likelihood verovatnoća
likelihood vjerovatnoća
likely verovatan
likely verovatno
likely vjerovatan
likely vjerovatno
likeness sličnost
likewise slično
likewise takođe
liking naklonost
liking svidjanje
liking sviđanje
pannikin zdelica
pannikin zdjelica
pannikin činijica
paprika paprika
pike bajonet
pike probosti
pike šiljast vrh
pike štuka
prikaz dok. u neformat.obl. draft mode
spike klinac
spike kuka
spike oznaka na ekranu
spike pik
spike probni signal
spike veći ekser
spike zabiti klinac
spike zakucavati
spike šiljak
spike štaka
spike čavao
spike-free bez pulsacije
spikes kopačka
spiking režim pulsacije
spiky zaoštren
spiky šiljast
spiky šiljat
sportsmanlike sportski
sportsmanlike viteški
strike izbaciti
strike otkucati
strike seći
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ik
- prevod za riječ: ?ik

Naš jezik Engleski jezik
abdikacija abdication
aciklički acyclic
aerodinamika aerodynamics
aerofizika aerophysics
aeromehanika aeromechanics
aerostatika aerostatics
Afrika africa
Afrikanac african
afrikanac african
Afrikanka african
afrikanka african
afrikanski african
akademija likovnih u academy of fine arts
akademik academic
akademik academician
aksiomatika axiomatics
aktivna logika active logic
akustika acoustics
alat (radnika) kit
albanski jezik albanian
alikvanta aliquant
Amerika America
Amerikanac American
amerikanac american
Amerikanac yankee
amerikanac yankee
Amerikanka American
amerikanka american
amerikanski American
amerikanski american
antarktik antarctic
antena t oblika t-antenna
antibiotik antibiotic
anticiklotron anticyclotron
antifrikcija antifriction
antifrikcioni sredst sliding agent
antika antiquity
antikatoda anti-cathode
antikatoda anticathode
antikatoda target
antikoincidencija anticoincidence
antikoncipijens contraceptive
antikoroziv anticorrosive
antikvar antiquary
antikvaran antiquarian
antikvarijat antique dealer
antikvarijat second-hand bookshop
antikvarnica antique shop
antiseptik antiseptic
aplika. za upravljan adobe type manager
aplikacija application
aplikacija za upravl adobe type manager
aranžiraj (uredi) ik arrange icons
arapski jezik arabic
aritmetika arithmetic
arktik arctic
artikal article
artikulacija articulation
artikulisati articulate
aspik aspic
astrofizika astrophysics
astronautika astronautics
atletika athletics
atomika atomics
atomistika atomistics
atomistika nuclear physics
austenitik austenitic
autokod jezik autocode
automatika automatics
automatski prikaziva automonitor
automatski-prefiks self-
automatsko oblikovan auto format
automatsko oblikovan autoformat
autoprevoznik carrier
avioelektronika avionics
bacati ikru spawn
balistika ballistics
banana utikač banana plug
banana-utikač banana jack
bankarski službenik bank clerk
banknovni činovnik bank clerk
barikada barricade
barikada na putu roadblock
barootpornik baroresistor
bednik wretch
bejzik - programski basic
beletristika fiction
beležnik notari
besednik orator
bešika bladder
besjednik orator
beskućnik homeless person
beskućnik nipper
beskućnik waif
bespravni naseljenik squatter
betatopik betatopic
bez naslednika vacant
bez nasljednika vacant
bezbožnik atheist
bicikl bicycle
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ik
- prevod za riječ: ?ik


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | iko | iz | bik | ik | lik | if | im | in | ink | irk | is | it | pik | ?ik | ih | k |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba