Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
care briga
care brinuti se
care nega
care njega
care pažnja
care staranje
calcareus krečnjački
care for mariti
care of na adresu
care of njegovati
care worn izmučen brigama
care-worn izmučen brigama
career brzi kas
career galop
career galopirati
career karijera
career poziv
career trka
career zanimanje
carefree bezbrižan
careful brižan
careful brižljiv
careful obazriv
careful pažljiv
careful pomnjiv
carefully brižljivo
carefully pomno
carefulness brižljivost
careless aljkav
careless bezbrižan
careless nehatan
careless neobazriv
carelessness nehat
caress milovanje
caress milovati
caress poljubac
caretaker nadstojnik
caretaker nastojnik
caretaker pazikuća
disabled veterans' care boračko-invalidska z
helth care zdravstvena zaštita
picaresque pustolovan
scare panika
scare preplašiti
scare prestraviti
scare strava
scare užas
scared plašljiv
scaremonger paničar
take care of brinuti se
take care of paziti
take care of pobrinuti se
take care of postarati se
uncared for zapušten

Naš jezik Engleski jezik
carev regal
carevina empire
krijumčarenje contraband
krijumčarenje smuggling
krijumčarenje vatren gunrunning
naočare eyeglasses
pogon žičare cable drive
trčarenje rattle


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| are | bare | cadre | cafe | cage | cake | came | cane | cape | car | card | carp | cart | carve | case | cave | core | cure | dare | fare | hare | jare | mare | pare | rare | carev | scare | tare | ware |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba