Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
rare inertan
rare izuzetan
rare nevidjen
rare neviđen
rare proredjen
rare prorijeđen
rare razredjen
rare razrijeđen
rare redak
rare rijedak
rare vanredan
infrared infracrven
rarefy prorediti s
rarefy prorediti se
rarely izuzetno
rarely ponekad
rarely retko
rarely rijetko
ultrared ultracrveni

Naš jezik Engleski jezik
kontrarevolucija counterrevolution
ultrarendgenski zrak ultra x-ray


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| are | bare | care | dare | fare | hare | rame | jare | mare | pare | race | rage | rake | rape | rase | rate | rave | raze | tare | ware |


Rječnik medicinskih pojmova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba