Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
gate elektronsko kolo
gate kapija
gate kolski ulaz
gate ulaz
gate vrata
abrogate ukinuti (zakon)
add gate adicioni član
add gate gejt za sabiranje
add gate član zbira
agate ahat
aggregate agregat
aggregate agregatni
aggregate brojni izraz
aggregate gomila
aggregate nagomilan
aggregate sakupiti
aggregate skup
aggregate skupina
aggregate skupiti se
aggregate skupljen
aggregate složen
aggregate spojiti
aggregate zbir
aggregate zbirni
aggregate združen
aggregate value ukupna vrijednost
and-gate i električno kolo
biconjugate bikonjugovan
big-gate silosni zatvarač
castigate kazniti
congregate sakupiti se
corrugate nabirati se
corrugate praviti bor
corrugate praviti bore
corrugated iron valoviti čelik
data aggregate grupisanje podataka
delegate delegat
delegate delegirati
delegate izaslanik
delegate poslanik
derogate kršiti prava
derogate osporavati
elongate izdužiti se
elongate produžiti
expurgate čistiti
frigate fregata
gatecrasher padobranac
gateway portal
instigate navoditi
instigate podbadati
instigate podbosti
instigate podsticati
interrogate pitati
investigate istražiti
investigate istraživati
investigate izvidjeti
investigate razmatrati
irrigate ispirati
irrigate natapati
irrigate navodnjavati
irrigate orositi
legatee naslednik
legatee nasljednik
litigate parničiti se
mitigate omekšati
mitigate stišati
mitigate ublažiti
mitigate umanjiti
mitigated apsolutan
navigate broditi
navigate leteti
navigate letiti
navigate ploviti
navigate upravljati
negate odricati
negate poricati
objurgate kuditi
objurgate prigovarati
obligate obavezan
obligate obavezati
obligate obavezati
obligate prisiliti
profligate neumeren čovek
profligate neumjeren čovjek
profligate raspikuća
profligate razuzdan
promulgate objaviti
promulgate oglasiti
promulgate proglasiti
promulgate širiti
propagate prenositi
propagate propagirati
propagate umnožavati
propagate širiti
relegate lišiti čina
relegate otpraviti
relegate predati
relegate progoniti
relegate proterati
relegate protjerati
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: gate
- prevod za riječ: gate

Naš jezik Engleski jezik
bagatela bargain
bagatela rush


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| agate | bate | gat | date | fate | gage | gale | game | gape | gave | gaze | grate | hate | late | mate | ga?e | pate | rate | sate |


Albanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba