Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
late dockan
late kasan
late kasni
late kasno
late nedavno
late pokojni
late pozni
late pozno
late skorašnji
late skoro
late zadocneo
late zadocnio
accumulate gomilati
accumulate nagomilati
accumulate nakupiti
acidulate zakiseliti
adulate dodvoravati se
adulate laskati
annihilate istrebiti
annihilate istrijebiti
annihilate poništiti
annihilate ukinuti
annihilate uništiti
articulate artikulisati
articulate jasan
articulate razgovetan
articulate razgovjetan
articulate spajati
articulate vezivati
articulated zglobni
articulated člankovit
as late as još
assimilate apsorbovati
assimilate asimilovati
assimilate izjednačiti se
assimilate navići se
assimilate prilagoditi se
assimilate primiti
assimilate uporediti
backplate zadnji zid
baffle plate odbojna ploča
base plate osnovna ploča
base plate podnožna ploča
be late docniti
be late kasniti
bed plate podnožna ploča
bilateral bilateralni
bilateral dvosmjerni
bilateral dvostran
bilateral dvostrani
bilaterally dvostrano
brass-plate mesingana pločica
calculate izračunati
calculate obračunati
calculate proračunati, izračun
calculate računati
calculate sračunati
calculated izračunat
calculated sračunat
capitulate predati se
chocolate čokolada
chrome-plated kromiran
circulate cirkulirati
circulate kolati
circulate kružiti
coagulate koagulisati
coagulate prevrnuti se
coagulate zgrušati se
collate komparirati
collate svrstati
collate uporediti
collate usporediti
collateral drugostepeni
collateral posredan
collateral uporedni
congratulate čestitati
consulate konzulat
contemplate posmatrati
copulate polno opštiti
correlate uzajamna veza
deflate ispumpati (gas)
deflate ispumpati gas
deflate snižavati cijen
depopulate raseliti stanov
desolate opustošiti
desolate tužan
desolate usamljen
dilate raširiti se
disconsolate beznadan
disconsolate nesrećan
disconsolate neutešan
disconsolate neutješan
dissimulate kriti
dissimulate pretvarati se
dissimulate simulirati
dividing plate ploča podione glave
ejaculate ejakulirati
ejaculate izbacivati
ejaculate uskliknuti
elate razdragan
elate ushititi
emasculate kastriran
emasculate uškopljen
emulate takmičiti se
equilateral istostran
equilateral ravnostrani
expostulate nagovarati
expostulate saavetovati
expostulate savjetovati
formulate formulisati
gesticulate gestikulirati
gold-plate pozlatiti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: late
- prevod za riječ: late

Naš jezik Engleski jezik
bilateralan two-sided
bilateralni bilateral
instalater fitter
instalater plumber
lateks latex
latentni latent
latentni, latentan latent
platežna sposobnost ability
umetak oplate pane
unilateralan unilateral
visina osnovne plate base pay rate
vodoinstalater plumber
vrsta salate lettuce


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bate | lane | date | elate | fate | gate | hate | lace | lade | lake | lame | later | latex | lath | lathe | lave | laze | lute | mate | pate | plate | rate | sate | slate |


Rječnik medicinskih pojmova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba