Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
horse konj
cart horse tovarni konj
cart-horse tovarni konj
horse power konjska snaga
horse race konjska trka
horse riding jahanje
horse-power konjska snaga
horse-race konjska trka
horse-shoe potkovica
horsechestnut divlji kesten
horsecollar am
horsecollar ham, am
horseflesh konjetina
horseflesh konji
horseman jahač
horseman konjanik
horseshoe potkova
horseshoe potkovica
on horseback na konju
pack horse tovarni konj
pack-horse tovarni konj
race horse trkaći konj


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bore | borne | bourse | choose | chose | chouse | coarse | core | corpse | corset | course | curse | dose | force | fore | forge | forte | goose | gore | gorge | gorse | hare | harsh | hearse | here | hers | herse | hese | hire | hoarse | hoe | hoist | hole | home | hope | horde | horn | hornet | horny | hose | host | house | houst | hove | loose | lore | lose | louse | more | morose | morse | morsel | mouse | noise | noose | nose | nurse | ore | parse | poise | pore | pose | posse | purse | rose | rouse | shore | sore | terse | those | tore | verse | whore | whose | wore | worse | worst | yore |


Njemački obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba