Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
nag grditi
nag mali konj
nag poni
nag prigovarati
nag raga
adobe type manager aplika. za upravljan
adobe type manager aplikacija za upravl
business manager komercijalni direkto
carnage pokolj
carnage tuča
company for water management vodoprivredno preduz
counterespionage kontrašpijunaža
deputy manager zamjenik direktora
drainage odvodnjavanje
drenage pipe drenažna cijev
espionage špijunaža
espionage špijuniranje
general manager generalni direktor
manage gospodariti
manage manipulisati
manage nadgledati
manage obuzdavati
manage omogućiti
manage snaći se
manage udesiti
manage upravljati
manage voditi
management direkcija
management gospodarstvo
management poslovanje
management rukovanje
management uprava
management upravljanje
management (of a business) rukovodstvo (uprava)
manager direktor
manager ekonom
manager gazda
manager gospodar
manager menadžer
manager poslovođa
manager predstojnik
manager ravnatelj
manager rukovalac
manager rukovodilac
manager upravnik
managerie menažerija
managing manipulacija
menagerie zverinjak
menagerie zvjerinjak
orphanage sirotište
parsonage kuća sveštenika
patronage finansijska podrška
patronage okrilje
patronage pokroviteljstvo
personage lice
personage ugledna ličnos
personage ugledna ličnost
personage čovek
personage čovjek
sales manager rukovodilac prodaje
self-management samoupravljanje
technical manager tehnički direktor
teenaged maloljetan, maloljet
tonnage nosivost
tonnage tonaža
unaged neostario
unmanageable ne podnosi kontrolu
unmanageable nepodesan za rukovan
water-drainage isušivanje
works manager poslovođa

Naš jezik Engleski jezik
nag naked
nag nude
bez dov. snage short-handed
bez dovoljne snage short handed
bez nagiba aclinic
biti nagnut slant
dati snage nerve
gubiti snagu collapse
gubiti snagu melt
iste snage tantamount
izgubiti snagu deaden
koji nagovještava suggestive
koji nagriza mordant
konjska snaga horse power
konjska snaga horse-power
kupovna snaga purchasing power
laki nagovještaj shadow
mirovne snage peacekeeping forces
nagadjanje conjecture
nagađanje conjecture
nagadjanje guess
nagađanje guess
nagađanje guesswork
nagađanje shot
nagadjanje surmise
nagađanje surmise
nagadjati guess
nagađati guess
nagao headlong
nagao heady
nagao impetuous
nagao impulsive
nagao peppery
nagao quick tempered
nagao quick-tempered
nagao rash
nagao rude
nagao sharp
nagao short tempered
nagao short-tempered
nagao snap
nagao startlin
nagao startling
nagao sudden
nagao vehement
nagao violent
nagao odlazak scuttle
nagaziti come across
nagaziti step on
nagaziti (p.pr. od t trodden
nagaziti na minu hit a mine
nagazna mina pressure mine
nagib adscent
nagib batter
nagib bevel
nagib bias
nagib gradient
nagib inclination
nagib incline
nagib ramp
nagib scarp
nagib slant
nagib slope
nagib tilt
nagib trend
nagib, uspon acclivity
nagibati se tilt
naginjanje lean
naginjanje predisposition
naginjati proclivity
naginjati tend
naginjati (se) incline
naginjati se incline
naginjati se slope
naginjati se verge
nagla promena revulsion
nagla promjena revulsion
nagla promjena snap
naglas aloud
naglasak emphasis
naglasak stress
naglasak ton
naglašavanje accentuation
naglašavanje intonation
naglasiti accent
naglasiti accentuate
naglasiti emphasize
naglasiti stress
naglavak collar
naglavak sleeve
naglavak spigot
naglavak tag
naglavce headlong
naglavce upside down
naglavce upside-down
naglavne slušalice earphones
nagli napad rush
nagli pad cena slump
nagli pad cijena slump
nagli pljusak spate
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: nag
- prevod za riječ: nag


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| na | nad | bag | fag | gag | hag | na! | jag | lag | mag | nap | nay | na | nas | nar | rag | sag | nat | tag | wag |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba