Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
after images izgled poslije
afterimage slika koja ostaje
alsimag alsimag
antimagnetic antimagnetski
bitmapped image slika sastavljena od
damage gubitak
damage kvar
damage naškoditi
damage oštetiti
damage oštećenje
damage šteta
damageable lako pokvarljiv
damaged oštećen
damaged pokvaren
damages naknada štete
damages odšteta
demagogue demagog
demagogy demagogija
homage poštovanje
image naslikati
image oblik
image odraz
image slika
image zamisao
imaginable zamisliv
imaginary imaginaran
imaginary izmišljen
imagination fantazija
imagination imaginacija
imagination mašta
imaginative bujne mašte
imaginaton invencija
imagine izumiti
imagine pomisliti
imagine pomišljati
imagine predočiti sebi
imagine zamišljati
launch a magazine pokrenuti časopis
magazine ležište
magazine magacin
magazine magazin
magazine časopis
magenda vrsta grimizne boje
maggot hir
maggot larva
maggot ćudljivost
magic madjija
magic magija
magic magičan
magic mađija
magic vračanje
magic čari
magic čaroban
magic čarolija
magical čaroban
magician madjioničar
magician mag
magician mađioničar
magician čarobnjak
magificent veličastven
magisterial diktatorski
magisterial dostojanstven
magisterial samovoljan
magisterial sudski
magistrate mirovni sudija
magistrate sudija za prek.
magistrate sudija za prekršaje
magistrates' court sud za prekršaje
magnanimity velikodušnost
magnanimous velikodušan
magnate magnat
magnate velikaš
magnate veliki čovek
magnate veliki čovjek
magnesium magnezij
magnesium magnezij(um)
magnet magnet
magnetic magnetni
magnetic magnetski
magnetic mine magnetska mina
magnificent izvanredan
magnificent prekrasan
magnificent veličanstven
magnifier lupa
magnifier povećalo
magnify povećati se
magnify preuveličavati
magnify uveličati
magnify uvećavati
magnifying glass lupa
magnifying glass povećalo
magniloquent hvalisav
magniloquent visokoparan
magnitude veličina
magnitude značaj
magpie brbljivica
magpie svraka
magpie svrha
magyar Mađar, Madžar
magyar Mađarica
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mag
- prevod za riječ: mag

Naš jezik Engleski jezik
mag magician
alsimag alsimag
antimagnetski antimagnetic
demagog demagogue
demagogija demagogy
eletromagnetno pojač amplistat
imaginacija imagination
imaginaran imaginary
industr. magnat tycoon
industrijski magnat tycoon
izmaglica drizzle
izmaglica haze
izmaglica mist
izmaglica spit
jedinica magnetne in tesla
magacin depot
magacin magazine
magacin store
magacin storehouse
magacin warehouse
magacionar storekeeper
magacionar, magacion storekeeper
magarac ass
magarac dicky
magarac donkey
magareći asinine
magareći kašalj whooping cough
magazin magazine
magičan magic
magija magic
magistar master of Arts (M.A.)
magistar master
magisterijum M.A. degree
magistrala main road
magistrala main
magistrat city hall
magistrat town authorities
magla fog
magla haze
magla mist
magla vapor
magla vapour
maglica haze
magličast hazy
maglovit dim
maglovit foggy
maglovit hazy
maglovit milky
maglovit misty
magnat magnate
magnet lodestone
magnet magnet
magnetisanje biasing
magnetisanje biassing
magnetit loadstone
magnetizam živih bić zoomagnetism
magnetni magnetic
magnetno jezgro core
magnetno pojačalo transductor
magnetno pojačavanje transducer
magnetofon tape recorder
magnetofon tape-recorder
magnetofonska traka audiotape
magnetska mina magnetic mine
magnetski magnetic
magnetski oksid lodestone
magnezij magnesium
magnezij(um) magnesium
magnovenje instant
polumagnetski semimagnetic
pomagač accessary
pomagač assistant
pomagač prop
pomagalo aid
pomagalo apparatus
pomagalo help
pomagalo tool
pomaganje help
pomaganje relief
pomagati aid
pomagati assist
pomagati encourage
pomagati help
pomagati minister
pomagati second
potpomaganje concurrence
potpomaganje promotion
potpomagati advantage
potpomagati aid
potpomagati conduce
potpomagati promote
potpomagati subsidise
potpomagati support
potpomagati sustain
pramen magle patch of fog
prenemaganje affectation
prenemaganje antic
prenemagati se mince
snimati na magnetofo record
staviti u magacin warehouse
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mag
- prevod za riječ: mag


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ma | bag | fag | gag | hag | jag | lag | mac | mad | mal | man | map | mar | mat | may | mah | mug | nag | mak | rag | sag | ma? | tag | wag | mig |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba