Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
abdominal trbušni
abominable gadan
abominable gnusan
abominable odbijajući
abominable odvratan
abomination odvratnost
aborginal prastari
aborginal prvobitni
aboriginal iskonski
aboriginal prvobitni
aboriginal starosedelac
aboriginal starosjedilac
aboriginal urodjenički
aboriginal urođenički
additional dodatan
additional dopunski
additional naknadni
additionally pored toga
additionally sem toga
additionally uz to
adobe type manager aplika. za upravljan
adobe type manager aplikacija za upravl
adrenal nadbubrežni
aerodynamic aerodinamičan
aerodynamical aerodinamički
aerodynamics aerodinamika
aeronaut vazduhoplovac
aeronautical aeronautički
aeronautical vazduhoplovni
aeronautics avijacija
aeronautics vazduhoplovstvo
affectionate nježan
affectionate odan
affectionately nježno
after-antenna zadnja antena
agglutinate prilijepiti
agglutinate slijepiti
agglutination aglutinacija
agglutination skupljanje
agnail zanoktica
alienate odvraćati
alienate otudjiti
alienate otuđiti
alienate udaljiti
alienation duševna poremećenost
alienation otudjenje
alienation otuđenje
alienation otuđenost
alienation udaljavanje
all-directional u svim pravcima
almanac alamanah
almanac godišnjak
almanac kalendar
alternant alternanta
alternant naizmjenični
alternate alternativni
alternate dopunski
alternate izmjenjivati se
alternate mijenjati periodično
alternate naizmeničan
alternate naizmenično
alternate naizmjeničan
alternate naizmjenično
alternate rezervni
alternate varijanta
alternate zamenjivati
alternate zamjenik
alternate zamjenjivati
alternately naizmjence
alternating naizmjenice
alternating naizmjeničan
alternation alternacija
alternation izmenjivanje
alternation izmjenjivanje
alternation promjena
alternative alternativa
alternative alternativan
alternative naizmeničan
alternative naizmjeničan
alternator alternator
alternator generator izmjenično
alumina alumina
alumina glina
amalgamationama lga
amalgamationama liga
amenable koji se povinuje
amenable nadležan
amenable odgovoran
amenable pogodan
amenable povodljiv
amenable pristupačan
anaemia anaemic
anaemia anemija
anaemia malokrvnost
anaemic anemičan
anaemic malokrvan
anaerobic bezvazdušan
anaesthetic anestezija
anaesthetist anestetičar
analog analogni
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: na
- prevod za riječ: na

Naš jezik Engleski jezik
na a
na against
na at
na by
na for
na in
na on
na per
na to
na up
na upon
(ljubavna) veza liaison
abacus-računalo abacus
adresa grananja branch address
adresa nastavka sequence link
adresna datotek address file
adresna datoteka address file
adresna staza address track
aerodinamičan aerodynamic
aerodinamičan streamlined
aerodinamički aerodynamical
aerodinamički profil airfoil
aerodinamika aerodynamics
aeronautički aeronautical
Afrikanac african
afrikanac african
aglutinacija agglutination
agona agonic line
akcionar sharholder
akcionar stockholder
akcionarsko društvo joint-stock company
akcionarsko društvo stock korporation capital
akrobatska vještina acrobatics
aktivna kompon, active device
aktivna komponenta active device
aktivna logika active logic
aktivna oblast active area
akttašna briefcase
akustički signal audible alarm
alamanah almanac
alat za izradu navoj chaser
alat za namotavanje takeup option
alatna mašina machine - tool
alatna mašina mashine tool
albanac albanian
alnaser starter
alternacija alternation
alternanta alternant
alternativa alternative
alternativan alternative
alternativni alternate
alternativni ulaz alias
alternator alternator
alumina alumina
aluminantni aluminous
ambulantna kola ambulance
Amerikanac American
amerikanac american
Amerikanac yankee
amerikanac yankee
anaemic anaemia
analfabet illiterate person
analfabetski illiterate
anali annals
analitičar analyst
analitičar assayer
analitički analytic(al)
analitički analytical
analiza analysis
analiza assay
analizator analyst
analizator analyzer
analize analyses
analiziranje assaying
analizirati analyse
analizirati analyze
analizirati assay
analogan analogic
analogan analogical
analogan analogous
analogan analogue
analogan similar
analogija analogy
analogija parallel
analogija parity
analogni analog
analogni podaci analog data
analogni računar analog computer
anamneza case history
anamneza case-history
ananas pine
ananas pineapple
anarhičan anarchic(al)
anarhički anarchistic
anarhija anarchi
anarhija anarchy
anarhist anarchist
anastigmatsko sočivo anastigmat
anatema ban
anatomija anatomy
anatomski anatomic
anatomski anatomical
anatron anatron
angina angina
angina quinsy
angina tonsillitis
anodna oksidacija anodization
antena aerial
antena antenna
antena i pojačalo antennafier
antena slijepi miš batwing antenna
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: na
- prevod za riječ: na


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | nad | za | pa | ma | ka | no | ona | na! | ga | ja | nag | nap | nay | ne | ni | sa | na | nas | nar | nat | ?a | da | ta |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba