Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
a priori aprioran
a temperature variation promjena temperature
abecedarian po abecedi
aboriginal iskonski
aboriginal prvobitni
aboriginal starosedelac
aboriginal starosjedilac
aboriginal urodjenički
aboriginal urođenički
abridge lišiti
abridge ograničiti
abridge skratiti
abridge zbiti
abridgement izvod
abridgement ograničenje
abridgement skraćeni pregled
abridgement skraćenje
accessories oprema
accessories pribor
accuracy of a measuring i. tačnost mjernog inst
acrid jedak
acrid nadražujući
acrid oštar
acrid zajedljiv
acrimonious jedak
acrimonious razdražljiv
acrimonious zajedljiv
acrimony gorčina
acrimony jetkost
acrimony zajedljivost
acrimony žučnost
action period period radnje
address an inquiri to postaviti(pripremiti
Adriatic Jadran
Adriatic jadranski
adrift nasumice
adrift nošen tamo amo
adrift prepušten sluč
adrift prepušten slučaju
aerial antena
aerial vazdušni
aerify miješanje sa zrakom
africa Afrika
african Afrikanac
african Afrikanka
african afrikanac
african afrikanka
african afrikanski
afterimage slika koja ostaje
aggrieve ožalostiti
aggrieve učiniti nažao
agrarian agrarni
agrarian poljoprivredni
agricultural poljodjelski
agricultural poljoprivredni
agricultural zemljoradnički
agricultural production poljoprivredna proiz
agriculture poljodjelstvo
agriculture poljoprivreda
agriculture zemljoradnja
agriculturist zemljoradnik
air bearing vazdušni jastuk
air bearing vazdušno ležiš
air carrier vazdušno transportno
air-driven pneumatski
aircraft carrier nosač aviona
airing ventilacija
airing vjetrenje
airing zračno sušenje
alacrity hitrina
alacrity pripravnost
alacrity živahnost
algorithm algoritam
algorithmical algoritamski
algorithmist algoritmičar
align right poravnaj nadesno
alkalimetric alkalimetrijski
all right u redu
all-electric potpuno elektrificir
allegoric alegorija
allegoric amblem
alluring primamljiv
alluring privlačan
alphanumeric alfanumerički
alphanumeric alfanumerički (brojk
alphanumeric slovmo-brojčani
altering ažuriranje
altering mijenjanje
amateurish diletantski
amateurish ljubiteljski
America Amerika
American Amerikanac
American Amerikanka
American amerikanski
American američki
american amerikanac
american amerikanka
american amerikanski
americium americijum
amperometric amperometrički
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ri?
- prevod za riječ: ri?

Naš jezik Engleski jezik
(javno) prizn. avowal
adsorbentni materija adsorbent
advokatska kancelari lawyer's office
advokatska kancelari solicitor's office
Afrika africa
Afrikanac african
afrikanac african
Afrikanka african
afrikanka african
afrikanski african
aglomerisati agglomerate
aksonometrija axonometry
aksonometrijski axonometric
akt o prihvatanju acceptance
akvarijum aquarium
alegorija allegoric
alegorija allegory
alegorija parable
alfanumerički alphanumeric
alfanumerički (brojk alphanumeric
algebričar algebraist
algoritam algorithm
algoritamski algorithmical
algoritmičar algorithmist
alkalimetrijski alkalimetric
americijum americium
američka brava yale lock
američki American
američki orah hickory
Amerika America
Amerikanac American
amerikanac american
Amerikanac yankee
amerikanac yankee
Amerikanka American
amerikanka american
amerikanski American
amerikanski american
amperometrički amperometric
antifrikcija antifriction
antifrikcioni sredst sliding agent
antifriz antifreeze
antikvarijat antique dealer
antikvarijat second-hand bookshop
antilogaritam antilog
antilogaritam antilogarithm
antimaterija antimatter
antineutrin antineutrino
aparat za brijanje razor
aparat za zavarivanj welding machine
aperiodični acyclic
aperitiv aperitif
april April
april april
aprilski April
aprilski april
aprioran a priori
arija air
arija aria
arija melody
arija music
arija tune
ariš larch
aristokrata aristocrat
aristokratija aristocracy
aritmetička jedinica arithmetic unit
aritmetička srednja arithmetic mean
aritmetički arithmetic
aritmetički arithmetical
aritmetički podatak arithmetic item
aritmetičko polje arithmetic item
aritmetika arithmetic
aritmetizacija arithmetization
aritmograf arithmograph
armirano gumeno crij reinforced rubber hose
arterija artery
arterijski arterial
artiljerija artillery
artiljerija ordnance
artiljerijski artillery
artiljerijsko gađanj shelling
asimetričan unsymmetric
asimetrija asymmetry
asimetrija skew
asimetrija skewness
asimetrija unbalance
ateriranje landing
ateriranje-slijetanj babs
aterirati alight
aterirati allight
aterirati land
atribut attribute
atribut attributive
atribut o adres value attribute
atribut o vrijednost value attribute
audiometrija audiometry
auditorija audience
auditorijum auditorium
austrija austria
austrijanac austrian
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ri?
- prevod za riječ: ri?


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | pri | rit | rt | li | ris | mi | ni | pi | ri? | rib | rid | rig | rim | rip | rif | ti | tri | vi |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba