Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
disavow dezavuisati
disavow odricati
disavow poricati
disavowal dezavuisanje
disavowal odbijanje
disavowal odricanje
disavowal poricanje
do you want to save changes to dali želiš snimiti p
savage divljak
savage grub čovjek
savage surov
savage urodjenik
savage urođenik
savant naučnik
savation spas
savation spašavanje
save izbaviti
save izuzev
save odbijati napad
save osim
save sačuvati
save sem
save snimiti
save spasiti
save spasti
save spremiti
save uštedeti
save uštedjeti
save all sačuvaj sve, spasi s
save as sačuvaj kao
save as spremiti kao
save file as types sačuvaj datoteku kao
save in sačuvaj u
save in spasi u
savege divlja
savege divljak
savege surov
saving osim
saving sem
saving ušteda
saving štednja
saving čuvaran
saving čuvarnost
savour aroma
savour draž
savour imati ukus
savour miris
savour mirisati
savour osobina
savour privlačnost
savour probati
savour sladiti se
savour smisao
savour tek
savour ugled
savour ukus
unsavoury bez ukusan
unsavoury neukusan

Naš jezik Engleski jezik
sav all
sav cumulative
sav entire
sav every
sav mere
sav solid
sav thorough
sav total
sav whole
automatsko podešavan autofit
bešavna cijev seamless tube
bešavni seamless
bešavni weldless
bez šava seamless
blesav silly
blesav stupid
čamac za spasavanje life boat
čamac za spasavanje life-boat
čaršav sheet
ćosav - ćos beardless
čvrst savez marriage
deformacija savijanj bending strain
dešavati se fare
dešavati se pass
dešavati se take place
dugme za podešavanje vernier knob
ekipa za spasavanje rescue team
evropski savjet council of europe
griža savesti compunction
griža savesti remorse
griža savjesti compunction
griža savjesti pang
griža savjesti remorse
grubo podešavanje coarse tune
heksavalentan sexvalent
hvalisav magniloquent
hvalisav ostentatious
hvalisav vainglorious
iskušati, iskušavati try out
iskušavati seduce
izvršavanje implementation
izvršavanje programa run
izvršavati obey
kliješta za savijanj bar bander
kliješta za savijanj bender
ključ sa podešavanje adjustable wrench
košava east wind
lišavanje deprivation
lišavanje privation
lišavanje čina degradation
malaksavati languish
mašina za savijanje bending machine
mešavina composite
mešavina mach
mešavina medley
mešavina miscellany
mešavina mule
mirisav aromatic
mirisav balmy
mirisav odoriferous
mirisav odorous
mišavina mixture
mješavina admixture
mješavina blend
mješavina composite
mješavina mach
mješavina medley
mješavina miscellany
mješavina mixture
mješavina mule
mješavina alkan i ga alcogas
mršav angular
mršav attenuate
mršav frugal
mršav gaunt
mršav haggard
mršav lan
mršav lank
mršav lean
mršav meagre
mršav scant
mršav skinny
mršav slender
mršav spare
mršav thin
mršav čovek scrag
mršav čovjek scrag
mršaviti lose weight
mršavko skinny
mršavljenje slimming
mršavost leanness
naglašavanje accentuation
naglašavanje intonation
narušavanje violation
narušavanje reda perturbation
nesavitljiv castiron
nesavitljiv inflexible
nesavitljiv rigid
nesavitljiv stiff
nesavitljiv unbendable
nesavitljiv unbendin
nesavitljiv unbending
nesavitljiv unyielding
nesavitljivost rigour
nesavjestan dishonest
nesavjestan unscrupulous
nesavladiv insuperable
nesavladiv insurmountable
nesavladiv invincible
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sav
- prevod za riječ: sav


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sam | suv | siv | stav | av | sat | san | lav | sa | sad | sag | sap | save | saw | say | slav |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba