Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
starve gladovati
starve izgladniti, izgladnj
starve iznuriti
starve moriti gladju
starve moriti glađu
starve umirati od gla.
starve umirati od gladi
starveling zakržljalo stvorenje


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| carve | salve | save | scarce | scare | serve | share | shave | slave | snare | spare | sparse | stable | stage | stake | stale | staple | star | starch | stare | stark | starry | start | starter | startle | state | statue | stave | store | stove | strive | strove | suave | swerve | tare |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba