Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
share akcija
share akcija
share deo
share deonica
share dijeliti
share dio
share dionica
share kvota
share lemep
share lemeš
share podeliti
share podijeliti
share raonik
share raspodeliti
share raspodijeliti
share reonik
share sudelovati
share sudjelovati
share udeo
share udio
share ulog
share uplata
share zajednički koristiti
deferred ordinary shares obične dionice s odl
founders shares osnivačke dionice
holdings (of shares) dionice u vlasništvu
holdings of shares posjedovanje dionica
offer for share ponuda cijene za dio
ordinary shares obične, redovne dion
ploughshare lemeš
ploughshare ralo
preffered ordinary share povlaštena obična di
return on shares prinos po dionici
share capital dionička glavnica
share exchange razmjena dionica
share forecast predviđeni prihod po
shareable djeljiv
shareable zajednička upotreba
shared podijeljen
shared zajednički
shared zajednički korišten
shareholder dioničar
shareholder vla.dela deonic
time-shared s podjelom vremena


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| are | ashore | aware | bare | blare | care | chafe | char | charge | charm | chart | chary | chase | dare | fare | flare | glare | hale | hard | hare | harem | hark | harm | harp | hate | have | haze | here | hire | mare | pare | phase | rare | sabre | safe | sage | sake | sale | same | sane | sate | save | scale | scar | scarce | scare | scared | scarf | scarp | score | sear | sere | shack | shade | shaded | shady | shaft | shake | shaken | shaker | shakle | shaky | shale | shall | shaly | sham | shame! | shame | shank | shant | shape | shaped | shaper | shared | shark | sharp | sharpen | sharper | shave | shaved | shaven | shawl | she | shear | sheave | shine | shire | shirk | shirt | shoe | shone | shore | shorn | short | shove | shred | shrew | sire | skate | slake | slate | slave | smart | snake | snare | snarl | snore | soar | sore | space | spade | spar | spare | spark | sparse | spate | sphere | spire | spore | square | stage | stake | stale | star | stare | stark | start | starve | state | stave | store | suave | sure | swage | sward | swarm | swore | tare | there | ware | whale | wharf | where | whore |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba