Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
abaissement obaranje
abaissement opadanje
abaissement pad
abaissement padanje
abaissement poniženje
abaissement smanjenje
abaissement spuštanje
abaisser oboriti
abaisser pasti
abaisser poniziti
abaisser smanjiti
abaisser sniziti
abaisser sniziti se
abaisser spustiti
abaisser spustiti se
abaisser svesti
abaisser umajiti
abalourdir oglupaviti
abalourdir otupiti
abalourdir zaglupiti
abandon dići ruke
abandon komotno
abandon napuštanje
abandon odustajanje
abandon ostavljanje
abandon prepustiti
abandon prepustiti (koga) sudbini
abandon prepuštanje
abandon u neredu
abandon ustupanje
abandon ustupiti
abandon zanemaren
abandonnataire korisnik
abandonnataire primaalac
abandonně, e napušteno biće
abandonně, e nevaljalac
abandonně, e razvratnik
abandonnement napuštanje
abandonnement pustoš
abandonnement zapuštenost
abandonner klonuti
abandonner na sreću
abandonner napustiti
abandonner odrći se
abandonner odustati
abandonner ostaviti
abandonner povjeriti se
abandonner predati se
abandonner prepustiti
abandonner prepustiti se
abandonner ustupiti
abandonner zanemariti
abandonner zanemariti se
abandonner zapustiti
abasourdir preneraziti
abasourdir zaglušiti
abasourdir zaprepastiti
abat iznutrica
abat klanje
abat pljusak
abat pokolj
abat sitnež
abat- jour, m abažur
abat-jour štitnik
abat-vent nadstrešnica
abâtardir izopačiti
abâtardir izroditi
abâtardir izroditi se
abâtardir pokvariti
abâtardir pokvariti se
abâtardir zakržljati
abattage klanje rude
abattage kopanje
abattage obaranje
abattage oštar ukor
abattage otvor
abattage prigovor
abattage sječa
abattage vađenje
abattement iznemoglost
abattement klonulost
abattement malodušnost
abattement olakšica
abattement popust
abattement slabost
abattement sniženje
abattement umor
abattenent, f dotučenost
abattis abarikada od stabla
abattis gomila
abattis hrpa
abattis krš
abattis noge
abattis obaranje
abattis obrušavanje
abattis otpaci
abattis posječena šuma
abattis ruke
abattis sitnež
abattis sitni dijlovi
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ba?
- prevod za riječ: ba?

Naš jezik Francuski jezik
"ambasada ambassade
(fudbalska) lopta ballon
(i)šibati fouetter
(ručna) bomba grenade
(svečana) priredba festivitě
(svečano) obaviti obred cělěbrer
(toliko)dobar koliko i hrabar aussi
(zlo)koban funeste
(zloupotreba) nadležnosti ingěrence
abarikada od stabla abattis
abažur abat- jour, m
ako ti ne treba berniquet
ako zatreba besion
ako zatreba cas
akrobata fil-de-fěriste
akrobata jongleur, -euse
akrobata saltimbanque, m
akumulatorska baterija batterie
Albanac Albanais
Albanija Albanie, f
ambalaža contenant, e
ambalaža emballage
ambalaža entoilage
ambalaža prěsentation, f
ambasada ambassade
ambasador thěore, m
ameba amibe
apotekarska labaratorija dispensaire
Azurna obala, Francuska rivijera azur
baacati se brandiller
baba duegne
babaroga bourru, e
babica monceau, m
babica sage-femme, f
babine couche
babun babouin
bacač lanceur, -euse, m
bacač bombi grenadeur
bacač bombi lance-bombes, m
bacač bombi mortier, m
bacač kamena bricole
bacač raketa lance-fusěe, m
bacački missile, a
bacakati se gigoter
bacanje jet
bacanje jetage
bacanje lancěe, f
bacanje lancement
bacanje rejet, m
bacanje se, m
bacanje kamena s ramena jet
bacanje konopca za vezivanje largage, m
bacanje koplja javelot
bacanje oka lorgnade, f
bacanje sidra mouillage, m
bacati coller
bacati cracher
bacati ěloigner
bacati ěpandre
bacati expectorer
bacati jeter
bacati rěpandre, vb
bacati semer, vb
bacati vomir, vb
bacati oko na lorgner, vb
bacati oko na lorry, m
bacati praćkom fronder
bacati u ponor abîmer
baciti balancer
baciti ělancer
baciti envoyer
baciti flanquer
baciti foutre
baciti jeter
baciti lancer, vb
baciti porter, vb
baciti regorger, vb
baciti rendre, vb
baciti ruer, vb
baciti čini charmer
baciti čini enchanter
baciti ikru frayere
baciti ključ bouillonner
baciti krivicu na drugog excuser
baciti na koljena agenouiller
baciti natrag rejeter, vb
baciti niz culbuter
baciti oko guigner
baciti rukavicu jeter le gant
baciti s konja děmonter
baciti se engouffrer
baciti se jeter
baciti se se
baciti se u trošak frais
baciti sidro mouiller, vb
baciti u bijedu hôpital
baciti u tamnicu incarcěrer
baciti u vazduh sauter, vb
baciti u zatvor emprisonner
bačva ballon
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ba?
- prevod za riječ: ba?


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ta | b | bac | bal | ban | bas | pa | bag | a | na | sa | za | ka | da | ma | a | ja | bat | ha | ba | oba | la | va | ya |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba