Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
adorablement divno
adorablement izuzetno
adorablement molo
adorablement predivno
adorateur, m obožavalac
adorateur, m poštovalac
adoration ludom ljubavlju
adoration ljubav
adoration obožavanje
adoration obožavati
adoration veloko poštovanje
amoral amoralan
bora bura
candidat professoral, m predavač
caporal desetar
caporal kapilar
caporal, m kaplar
caporal Napoleon i
caporal-chef vodnik
choral, e crkveno pijevanje
choral, e hor
choral, e horski
choral, e zbor
colorant, e boja
colorant, e bojiti
colorant, e farba
colorant, e koji daje boju
colorant, e pigment
comměmoration komemoracija
comměmoration, f pomen
comměmoration proslava
comměmoration spomen
comměmoration uspomena
contemporain, e današnji
contemporain, e moderan
contemporain, e savremen
contemporain, e savremenik
corallien, ne koralni
Coran, m Kuran
corporaliser materijalizovati
corporatif, ive društven
corporatif, ive korporativan
corporatif, ive sindikalac
corporatif, ive staleški
corporation društvo
corporation esnaf
corporation stalež
corroboratif, ive okrepljujući
corroboratif, ive za pojačanje
děcoration dekoracija
děcoration orden
děcoration ukrasi
děcoration ukrašavanje
děfavorablement nepovoljno
děmoralisě, a obeshrabren
děmoraliser demoralisati
děmoraliser izopačiti
děmoraliser kvariti
děmoraliser slabiti moral, volju
děmoraliser utijerati strah
dětěriorant, e škodljiv
dětěrioration habanje
dětěrioration kvar
dětěrioration kvarenje
dětěrioration oštećivanje
dětěrioration pogoršavanje
dětěrioration rušenje
dětěrioration starenje
děvoration proždiranje
děvoration ždranje
ělaboration izrada
ělaboration obrada
ělaboration pripremanje
ělaboration priređivanje
ělaboration razrada
ělectorale birački spisak
ěvaporation emisija (elektrona)
ěvaporation isparavanje
ěvaporation lakoumnost
exploration ispitivanje
exploration istraživanje
exploration izviđanje
exploration potraga
exploration pretraživanje
exploration studija
exploration traženje
exploratoire neslužben
favorable biti sklon
favorable biti za to
favorable podesan
favorable pogodan
favorable povoljan
favorable sklon
favorable zgodan
favorablement odobravati
favorablement povoljno
favorablement rado prihvatiti
fete foraine sajam
fete foraine vašar
forage bušenje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ora?
- prevod za riječ: ora?

Naš jezik Francuski jezik
(očijukati) s prozora fenetre
(u tehnici) potpora chaise
advokatska komora barreau
agregat za punjenje akumulatora groupe de charge
amoralan amoral
besprekoran irrěprochable
besprijekoran irrěprěhensible
besprijekoran irrěprochable
bez odmora forcě, -e
bez otpora sans coup fěrir
bez prigovora contredit
bez prigovora irrěprochable
biti dorastao suffire, vb
biti ljubomoran jalouser
biti predmet razgovora děfrayer
biti predmet razgovora entretien
biti sporazuman accord
biti veoma umoran dent
biti veoma zaboravan cervelle
blagotvoran bienfaisant, a
bogoraditi mendier, v
bokorast touffu, a
bolesnik na oporavku convalescent, e
bora fosse
bora fronce
bora godage
bora godet
bora grimace
bora pinçure, f
bora pli, m
bora repli, m
bora ride, f
borac baroudeur
borac combattant, e
borac lutteur,-euse, m
borac militant, m
borac pugnace, m
boranija goulu, -e
borant opěrateur, m
borati se gripper
boravak demeure
boravak sějour, m
boravak na planini altitude
boravak u banji saison, f
boravište domicile
boravište logis, m
boravište rěsidence, f
boravište sějour, m
boraviti circuler
boraviti demeurer
boraviti gîter
boraviti loger, vb
boraviti rěsider, vb
boraviti sějourner, vb
boraviti transiter, vb
brojati korake mesurer, vb
ćorav borgne
ćoravac borgne
Crna Gora Montěněnegro, m
Crnogorac Montěněgrin, m
čudotvoran miraculeux
čvorak ětourneau
čvorak sansonnet
čvorast noueux, a
dekoracija děcoration
dekoracija scěne, f
demoralisati děmoraliser
djelotvoran efficace
dnevni boravak ration, f
dobar borac ěpěe
dobrotvoran charitable
dodatak ugovora avenant, e
dodvoravati se insinuer
doktorant soutenant, m
dorada appre t
dorada dressage
dorada finissage
dorada parement, m
doraditi (tkanje) finir
dorastao apte, a
dorastao capable, a
dorasti za âge
drugorazredan second, a
drugorazredan secondaire, a
drugorazredan vineur, a
drugorazredni minoritaire, a
drugorazredni subsideaire, a
drugorazredno semondairement, adv
duboko oranje ili kopanje effondrement
dvorac castel
dvorac château
dvorac manoir, m
dvorana enceinte
dvorana salle, f
dvorana salon, m
džinovskim koracima gěant, -e
elaborat exposě, m
elaborat relation, m
gašenje (reaktora) immobilisation
gimnastička dvorana gymnastique
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ora?
- prevod za riječ: ora?


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| orao | mora | zora | osa | bora | kora | oran | ona | era | oba | ora? | gora | orah | oda | or | oral | pora |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba