Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
adulatio laskanje
adulatio ulizivanje
ala, -ae, f. krilo
allatus donešeno
ampulla, -ae, n. posuda s grlićem
ancilla služavka
ancilla opatica
anularis, -e, adj. prstenast
areola, -ae, f. malo područje
articulatio, -onis, f. zglob
atlas, -antis, m. nosač
auricula, -ae, f. uška
axilla, -ae, f. pazušna jama
bilateralis, -e, adj. dvostran
blandior laskati
blandior (+ dat) uvjeriti
blanditia privlačnost
blanditia šarm
bulla, -ae, f. mjehur
bulla, -ae, f. kugla
calamitas nesreća
calamitas katastrofa
calamus bilo što napravljeno od trstike - olovka
calamus strelica
calamus cijev itd
calatus, -i, m. košara
capsula, -ae, f. čahura
cartilago, -inis, f. hrskavica
caruncula, -ae, f. komadić mesa
caruncula, -ae, f. mesnati čvor
cautela oprez
cautela sigurnost
cella, -ae, f. stanica
cella, -ae, f. ćelija
clam tajno
clamo zvati
clamo vikati
clamo izjasniti se
clamo objaviti
clamor glasno vikanje
clamor plač
claro pojasniti
claro objasniti
clarus jasno
clarus bistro
clarus poznat
clarus slavan
claudeo šepati
claudo ušutkati
claudo zatvoriti
claudo blokirati
claudus bogalj
claustra, -orum, n. okovi
claustra, -orum, n. bedem
claustra, -orum, n. zagrada
claustrum šipka
claustrum prut
claustrum zatvor
claustrum olovka
claustrum predvorje
clausus ušutkati
clausus zatvoriti
clausus blokirati
clava, -ae, f. toljaga
clava, -ae, f. kijača
clavicula, -ae, f. mali ključ
collateralis, -e, adj. postraničan
consulatio pomno razmišljanje
contemplatio istražiti
contemplatio usredotočeno razišljati
crapula pijenje vina
crapula otrovanje
crapula pijanstvo
cubicularis sobni
cubicularius sobar
cucullaris, -e, adj. nalik na kapuljaču
cunabula kolijevka
cupula, -ae, f. vrh
cupula, -ae, f. mala bačva
dilabor slomiti
dilabor razbacati
dilabor razriješiti
dilabor ispasti
dilabor raspasti
dilatator proširivač
dilato raširiti
dilato proširiti
dilato povećati
ejaculatorius, -a, -um, adj. koji izbacuje
ejaculatorius, -a, -um, adj. izbacivač
elasticus, -a, -um, adj. elastičan
elatum iznijeti
elatum izjaviti
elatus napuhan
elatus pun sebe
elatus arogantan
epistula pismo
epistula poruka
exclamo vikati
exclamo glasno pozivati
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: la dolce vita
- prevod za riječ: la dolce vita

Naš jezik Latinski jezik
a plant blight uredo
adv uglavnom utpote
agilan contentus
apsolutni vladar tyrannus
bazalan basalis, -e, adj.
bilješka poslana višem sudu apostolus
biti bez posla vaco
biti gladan esurio
biti lagan promptu
biti uplašen timeo
blag levis
blago lenis
blago leviter
blago mansuetus
blago summissus
blago thesaurus
blagoslovljen beatus
blagost lenitas
blagost lenitudo
blatna močvara volutabrum
bolestan položaj tijela kada je ono ukočeno i izvijeno u leđima opisthotonos
borilački bellicus
budala stultus
četveroglav quadriceps, -cipitis, adj.
čitati naglas recito
članak talus, -i, m.
članak prsta phalanx, -gis, f.
dlaka capillus, -i, m.
dlaka pilus, -i, m.
dlaka saeta
dlake u nosu vibrissae, -arum, f.
dlan palma, -ae, f.
dlan vola, -ae, f.
doba mladosti (20-40 godina) juventus
dvodijelan bipartitus, -a, -um, adj.
dvoglav biceps, -cipitis, adj.
elastičan elasticus, -a, -um, adj.
fatalan letalis
fatalan letaliter
fontanela fonticulus, -i, m.
gladak glaber
gladak teres, -etis, adj.
gladiti levo
gladovati esurio
glancati tergeo
glancati tergo
glancati tersi
glancati tersum
glas praenuntius
glas prenuncius
glas suffragium
glasan vocalis, -e, adj.
glasina opinio
glasina rumor
glasina sermo
glasina ventus
glasnik cursor
glasnik nuntius
glasno izgovorene riječi dictata
glasno pozivati exclamo
glasno prigovarati conqueror
glasno vikanje clamor
glasovati scisco
glasovati sentio
glatko lenis
glatkoća lenitas
glatkoća lenitudo
glava caput, -itis, n.
glava stoke pecus
glavica capitulum, -i, n.
glavičast capitatus, -a, -um, adj.
glavni potissimus
glavni principalis, -e, adj.
golijen Svirala tibia, -ae, f.
gomila acervus, -i, m.
gomila cumulus, -i, n.
govoriti glasno profor
govoriti glasno profari
govoriti glasno profatus
grana stabla (posebno masline) termes
halapljiv vorax
hlad umbra
hladno lente
hladnoća frigus
hvala laus
igla fibula, ae, f.
individualan singularis, -e, adj.
inkompatibilan repugno
isplata solutio
isplatiti erogo
isplatiti rependo
izgladiti sedo
izlaganje explicatus
izlaz exitus, -us, m.
izolacija loginquitas
izvala eversio, -onis, f.
jela picea
jesti halapljivo voro
kapajuća vlaga stillicidium
kila hernia, -ae, f.
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: la dolce vita
- prevod za riječ: la dolce vita


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ka | ala | ja | ta | ea | pa | lac | lav | sa | za | da |


Albanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba