Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
set aparat
set garnitura
set grupa
set komplet
set namestiti
set namešten
set namjestiti
set namješten
set odredjen
set određen
set podesiti, regulisati
set podešen
set poredati
set postaviti
set postavljen
set prionuti
set pripremiti
set propisan
set proš. od set
set prošireno od set
set serija
set sklop
set skup
set slagati
set stalan
set staviti
set urediti
set uređaj
set zadan
set zaći
set zgusnuti se
set čvrst
set a quota normirati
set allight upaliti
set allight zapaliti
set as default postavi kao početno
set back prepreka
set back smetnja
set back zadržavanje
set fire to potpaliti
set forth iznijeti
set in motion maknuti
set in motion pustiti u rad
set of machines mašinski agregat
set off krenuti
set off poći
set point potrebna vrijednost
set right dotjerati
set right opraviti
set sail isploviti
set sail otploviti
set screw stezni zavrtanj
set screw utični vijak
set screw vijak za namještanje
set square crtački trugao
set symbol simbol skupa
set theory teorija skupova
set up nastati
set up postaviti
set up uspostaviti
set up a roadblock blokirati puteve
set-asides neriješeni zadaci
set-asides rezerve
set-back prepreka
set-back zadržavanje
set-over screw vijak za centriranje
set-up scale skala bez nule
setback nedaća
setback prepreka
setback smetnja
setscrew podešeni vijak
setscrew utični vijak
setscrew vijak za namještanje
setscrew vijak za postavljanj
sett kaldrma
sett kamene kocke
settee divan
settee mali otoman
setting dekoracija
setting kostimi
setting montaža
setting okolina
setting okov
setting okvir
setting podešavanje
setting podešavanje vrijedno
setting položaj
setting postavljanje
setting prilagođavanje
setting regulisanje
setting regulisanje
setting režija
setting uokvirenje
setting zalazak
settle dogovarati
settle doseliti se
settle isplatiti
settle izravnati
settle namestiti se
settle namiriti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: set ahead
- prevod za riječ: set ahead

Naš jezik Engleski jezik
šetač walker
šetači parade
šetalica pendulum
šetalište boulevard
šetalište parade
šetalište promenade
setan mopish
setan sad
šetati perambulate
šetati se walk
setiti se recur
šetnja hike
šetnja jaunt
šetnja promenade
šetnja ramble
šetnja ride
šetnja round
šetnja sally
šetnja stroll
šetnja turn


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bet | zet | sat | sem | pet | let | get | sed | se | jet | met | net | snet | sea | seat | sect | see | sent | sett | sew | sex | ser | sit | sot | svet | st | suet | vet | wet | yet |


Moj prvi engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba