Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
abound obilovati
abound vrveti
abound vrvjeti
aboundant izdašan
aboundin izdašan
abundance bogatstvo
abundance izobilje
abundance mnoštvo
abundance obilje
abundant bogat
abundant obilan
account bilans
account ceh
account dobitak
account izveštaj
account izveštaj
account izvještaj
account konačni obračun
account konto
account korist
account obračun
account obračunavanje
account ocenjjivanje
account ocjenjivanje
account prikaz
account priča
account procena
account procjena
account razlog
account račun
account uzrok
account važnost
account zaračunavanje
account značaj
account for objasniti
account number kontni broj
account sheet kontni list
accountable odgovoran
accountancy knjigovodstvo
accountancy računovodstvo
accountancy approach računov. pristup pro
accountant računovođa
accounting obračunavanje
accounting računovodstvo
accounting services knjigovodstveni serv
address counter adresni brojač
adjunct dodatak
adjunct dopuna
adjunct pomoćnik
adjunction dodavanje
afterpunching naknadno bušenje
aground koji se nasukao
aground nasukan
air sounding sondiranje atmosfers
air sounding zvučno mjerenje visi
air-ground zemlja-zrak
all round potpun
all round svestran
all-round potpun
all-round svestran
all-round svuda
all-round u svim pravcima
all-round univerzalan
all-rounder specijalista
ammunition muinicija
ammunition municija
amount dostići
amount iznos
amount iznositi
amount količina
amount suma
amount svota
amount vrijednost
amount značenje
amount of shift broj pomičnih mjesta
announce izvestiti
announce izvijestiti
announce nagovijestiti
announce najaviti
announce navijestiti
announce obavestiti
announce obavijestiti
announce objaviti
announce obznaniti
announce oglasiti
announce saopštiti
announce a call najaviti razgovor
announced objavljen
announcement nagovještaj
announcement najava
announcement najavljivanje
announcement objava
announcement objavljivanje
announcement saopštenje
announcer najavljivač
announcer objavljivač
announcer spiker
annunciate objaviti
annunciate obznaniti
annunciation najava
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?un
- prevod za riječ: ?un

Naš jezik Engleski jezik
abacus-računalo abacus
ađungovan adjoint
alaun alum
analogni računar analog computer
arteški bunar artesian
auto text unos AutoTextEntry
automatsko dopunjava auto complete
automatsko dopunjava autocomplete
automatsko ispunjava auto fill
automatsko ispunjava autofill
automatsko punjenje self-loading
baršun velvet
baršunast velvety
barun baron
begunac deserter
begunac fugitive
begunac rat
begunac refugee
begunac runaway
begunac slacker
bez unutrašnje gume tubeless
bjegunac fugitive
bjegunac rat
bjegunac refugee
bjegunac runaway
bjegunac slacker
bjegunac - vojni deserter
blagi sapun soft soap
blagi sapun soft-soap
brisati sunđerom sponge
brod za lov tuna sealer
broj bita u sekundi baud
brundati grumble
bruniranje browning
buna insurrection
buna mutiny
buna rebelion
buna revolt
buna rising
buna uprising
bunar draw well
bunar draw-well
bunar well
buncati be delirious
buncati rave
bunda sheepskin coat
bundeva pumpkin
bungalov bungalow
bunika henbane
bunilo delirium
buniti stir up
buniti se murmur
buniti se object
buniti se rebel
buniti se resent
bunker bin
bunker bunker
bunker pill box
bunker pill-box
bunovan delirious
bunovan giddy
bunovan sleepy
buntovan rebellious
buntovan seditious
buntovan tumultous
buntovnički insubordinate
buntovnički rebel
buntovnički rebellious
buntovnički riotous
buntovnik insurgent
buntovnik mutineer
buntovnik rebel
buntovnik rioter
bušenje tunela tunnelling
cijevni bunar bored well
čitanje unazad read backward
čun canoe
čun craft
čunak chuttle
čunak shuttle
čunčić shuttle
čunj pin
čunj skittles
dati punomoćje depute
denuncijant denouncer
denuncijant informer
devizni račun currency account
digitalni računar digital computer
digitalni računar tellertron
diplomatski imunitet diplomatic immunity
dizati bunu revolt
dizati uzbunu alarm
dodatak na unutrašnj binding offset
dopuna addendum
dopuna addition
dopuna adjunct
dopuna amendment
dopuna annex
dopuna complement
dopuna rider
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?un
- prevod za riječ: ?un


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| u | uz | an | um | bun | ?un | pun | dun | fun | gun | on | in | jun | u | ud | nun | run | sun | up | urn | us |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba