Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ablution ispiranje
ablution pranje ritualno
about blizu
about nedaleko
about negde na
about negde u
about negdje na
about negdje u
about o
about oko
about okolo
about okolo
about pri sebi
about približno
about sa sobom
about skoro
about u blizini
about u krugu
about u okolini
about u pogledu
about što se tiče
absolute apsolutan
absolute bez primjesa
absolute neograničen
absolute potpun
absolute potupun
absolute savršen
absolute čist
absolute adress apsolutna adre.
absolute adress apsolutna adresa
absolute code apsolutni kod
absolutely apsolutno
absolutely bezuslovno
absolutely nezavisno
absolutely potpuno
absolutely samostalno
absolutely sasvim
absolution odrešenje
absolution oproštaj
abut dodirivati
abut naslanjati se
abut primicati se
abutment medja
abutment međa
abutment oporac
abutment potporni zid
abutment stub svoda
abutment upornjak
abutting podudarni
accutron akutron
accutron tranzistorski sabira
acorn nut zvonasta matica
activate button startno dugme
active computer računar u radu
acute akutan
acute oštar
acute prodoran
acute pronicljiv
acute silovit
acute visok
acute angle oštar ugao
acuteness oštrina
acuteness prodornost
acuteness pronicljivost
adjutant adjutant
adjutant ađutant
adjutant koji pomaže
adjutant pobočnik
adjutant pomoćnik
aeronaut vazduhoplovac
aeronautical aeronautički
aeronautical vazduhoplovni
aeronautics avijacija
aeronautics vazduhoplovstvo
agglutinate prilijepiti
agglutinate slijepiti
agglutination aglutinacija
agglutination skupljanje
air-route avionska linija
allocution beseda
allocution besjeda
allocution svečani govor
amputate amputirati
amputate otseći
amputate otsjeći
amputation amputacija
analog computer analogni računar
anticlutter protiv buke
anticlutter protiv smetnje
antineutrino antineutrin
antineutron antineutron
astronaut astronaut
astronaut atronaut
astronaut kosmonaut
astronautics astronautika
astute lukav
astute pronicljiv
astuteness lukavost
astuteness umješnost
attribute atribut
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ut
- prevod za riječ: ut

Naš jezik Engleski jezik
adjutant adjutant
ađutant adjutant
ađutant aide de camp
adjutant aide-de-camp
ađutant aide-de-camp
adut trump
adutirati trump
aeronautički aeronautical
aglutinacija agglutination
akutan acute
akutron accutron
amputacija amputation
amputirati amputate
antineutrin antineutrino
antineutron antineutron
aoutostabilizacija autostabilizer
apsolutan absolute
apsolutan mitigated
apsolutan profound
apsolutan unconditioned
apsolutistički autocratic
apsolutna adre. absolute adress
apsolutna adresa absolute adress
apsolutna laž unmitigated lie
apsolutni amper abampere
apsolutni kod absolute code
apsolutno absolutely
astronaut astronaut
astronautika astronautics
atribut attribute
atribut attributive
atribut o adres value attribute
atribut o vrijednost value attribute
atronaut astronaut
aut.puška repeater
autentičan authentic
autentičnost authenticity
auto automobile
auto car
auto motor
auto pilot gyro pilot
auto text unos AutoTextEntry
auto-generacija autogeneration
auto-moto klub automobile club
auto-servis auto repair shop
auto-škola driving school
autobiografija autobiography
autobiografski autobiographic
autobus bus
autobus omnibus
autobuska stanica bus station
autodin autodyne
autoelektričar automobile electrician
autoelektrični autoelectric
autogeno zavarivanje autogenous
autogenski autogenous
autogram autograph
autojonizacija autoionization
autokod autocode
autokod jezik autocode
autokolimator autocollimator
autokonvekcioni autoconvective
autokorelacija autocorrelation
autokorelator autocorrelator
autokratija autocracy
autokratski autocratic
autokuća automobile shop
autom. prekidač cut-out
automat automat
automat automatic
automat automaton
automat slot machine
automat slot-machine
automat submachine gun
automat vending machine
automat za potpisiva sign automaton
automat za prod vending machine
automati automata
automatičnost automaticity
automatika automatics
automatizacija automation
automatizacija automatization
automatizam automatism
automatizovan automated
automatizovati automate
automatizovati automatize
automatni strug automatic lathe
automatska popravka self-repair
automatska provjera built-in check
automatska provjera self-check
automatska provjera self-checking
automatska puška repeater
automatska regulacij self-adjustment
automatska zaštita self-shielding
automatski automated
automatski automatic
automatski automatical
automatski automatically
automatski oral
automatski self-acting
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ut
- prevod za riječ: ut


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| u | uz | ut | kut | at | put | um | but | rt | cut | gut | hut | it | jut | u | ud | nut | out | rut | ut | st | uto | up | us |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba