Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
aeromechanic aviomehaničar
aeromechanics aeromehanika
aerophare aerofar
aerophare radio-far
after that na to
aghast prestravljen
aghast užasnut
aghast zbunjen
air-shaft promajno okno
alpha alfa
alpha-shift alfa položaj
alpha-shift donji položaj tipke
alphabet abeceda
alphabet alfabet
alphabet azbuka
alphabetic abecedni
alphabetic alfabetski
alphabetic azbučni
alphabetic(al) alfabetski
alphabetic(al) azbučni
alphanumeric alfanumerički
alphanumeric alfanumerički (brojk
alphanumeric slovmo-brojčani
alphaparticle alfa-čestic
alphasensitive osjetljivost na alfa
alphatron alfatron
alphatron jonizacioni manometa
alphatron mjerač alfa zračenja
anharmonic neharmonijski
ansi character set skup znakova ansi
antechamber predsoblje
antechamber predvorje
antechamber pretkomora
antichamber barokomora
antichamber visinska komora
antihalo antirefleksni sloj
antiphase protivfaza
antiphase protufaza
antiphase suprotna faza
archaelogist arheolog
archaelogy arheologija
archaeology arheologija
archaic arhaičan
archaic starinski
archaic zastareo
archaism arhaizam
archaismm arhaizam
archangel arhandjel
archangel arhanđel
arm chair naslonjača
arm-chair naslonjača
armchair fotelja
armchair naslonjača
armchair naslonjača, naslonja
ascii character set skup znakova ascii
ashamed posramljen
ashamed postidjen
ashamed postiđen
asphalt asfalt
asphalt asfaltirati
asphaltic asfaltni
at each change in za svaku promjenu u
at that time dotle, dotad
azimuthal azimutni
back handed dvosmislen
back handed sumnjiv
back-handed dvosmislen
back-handed sumnjiv
barrel-shaped u obliku bureta
bead chain kuglični lanac
beforehand blagovremeno
beforehand na vreme
beforehand na vrijeme
beforehand prethodno
beforehand prije toga
beforehand ranije
beforehand unapred
beforehand unaprijed
behalf interes
behalf korist
behalf prednost
behave nastupiti, nastupati
behave ponašati se
behavior karakteristika
behavior ponašanje
behavior postupak
behavior reagovanje
behavior režim
behavior vladanje
behavioral vezano za ponašanje
behaviour karakteristika
behaviour ophođenje
behaviour ponašanje
behaviour postupak
behaviour reagovanje
behaviour režim
behaviour vladanje
bell-shaped u obliku zvona
bell-shaped zvonast
betrothal veridba
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ha?ati
- prevod za riječ: ha?ati

Naš jezik Engleski jezik
aeromehanika aeromechanics
ahat agate
arhaičan archaic
arhaizam archaism
arhaizam archaismm
arhandjel archangel
arhanđel archangel
automehaničar mechanic
aviomehaničar aeromechanic
bahat arrogant
bez eha anechoic
bez vazduha airless
biharmonijski biharmonic
buha flea
buhara calaboose
centarhalf centre half
čoha scarf
djiha gee
điha gee
doći do vrha culminate
dopremni mehanizam feeder
dovod vazduha air inlet
drhatati shudder
duhalica snout
duhan plug
duhan tobacco
duhandžija tobacconist
epoha epoch
epoha era
epoha period
filharmonija philharmonic
greška u hardveru malfunction
habanje scuffing
habanje wear-out
habanje wear
habanje wearing
habati abrade
habati wear out
habati se wear
hadži haji
hadžija haji
hadžija pilgrim
hadžiluk hajj
hadžiluk pilgrimage
hajde come on
hajduk brigand
hajduk outlaw
halabuka uproar
halaliti bless
halapljiv piggish
halapljiv volatile
half (sportski) half
haljina dress
haljina froc
haljina frock
haljina garment
haljina gown
haljina robe
haljine wardrobe
haljkavost slackness
halo! hello!
halucinacija hallucination
halucinantan hallucinatory
halucinogen hallucinogenic
halucinogena sredstv hallucinogens
halva paste
ham, am horsecollar
hambar barn
hambar mow
hamovi harness
hangar hangar
hangar shed
haos chaos
haos welter
haotičan chaotic
haps penitentiary
hapšenje apprehension
hapšenje arrest
hapšenje caption
hapsiti arrest
haranje pillage
haranje plunder
harati devastate
harati rifle
hardver hardware
harem harem
harfa harp
haringa herring
harmoničan harmonious
harmoničan pure
harmoničan tuneful
harmonija chord
harmonija consonance
harmonija harmony
harmonija tune
harmonika accordion
harmonika bellows
harmonika mouth organ
harmonika mouth-organ
harmonikaš accordionist
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ha?ati
- prevod za riječ: ha?ati


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | na | za | pa | ma | ka | had | hag | ham | hap | hat | haw | hay | he | ga | h | ja | sa | ha | ?a | da | ta |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba