Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ablation odnošenje
ablation odsijecanje
ablation odstranjenje
ablative ablativ - gramatički
ablative gram. ablativ
ablaze blistav
ablaze u plamenu
ablaze u vatri
ablaze uzbudjen
ablaze uzbuđen
acclaim buran aplauz
acclaim klicati
acclaim odobravanje
acclaimt proglasiti
acclamation klicanje
acclamation pljeskanje
accumulate gomilati
accumulate nagomilati
accumulate nakupiti
accumulation akumulacija
accumulation gomila
accumulation hrpa
accumulation nagomilavanje
accumulation uvećanje
accumulation zgrtanje
accumulator akumulator
accumulator gramzljivac
accumulator gramžljivac
accumulator kolektor
accumulator skupljač
acicular igličast
acidulate zakiseliti
aclastic koji ne lomi zrake
ad hoc (lat) u ovom slučaju
adulate dodvoravati se
adulate laskati
adulation dodvoravanje
adulator laskavac
aeroplan avion
aeroplane avion
aflame u vatri
aflame zapaljeno
air displays aeromiting
airplane avion
alabaster alabaster
alacrity hitrina
alacrity pripravnost
alacrity živahnost
alarm alarm
alarm alarmirati
alarm dizati uzbunu
alarm nemir
alarm strah
alarm upozoriti
alarm uzbuditi
alarm uzbuna
alarm uzbuniti
alarm uzrujati
alarm clock budilica
alarm clock budilnik
alarm-clock budilnik
alarming alarmantan
alas avaj
alas teško meni
allay savladati
allay smanjiti
allay suzbiti
allay ublažiti (bol)
ambipolar ambipolarni
ambipolar dvopolni
ambulance ambulanta
ambulance ambulantna kola
ambulance bolnička kola
ambulance poljska bolnica
ambulance sanitetska kola
ampulla ampula
ancillary dodatni
ancillary pomoćni (glag.)
ancillary službeni
angular koščat
angular mršav
angular nespretan
angular nezgrapan
angular oštar
angular ugaon
angular ugaoni
angular uglast
angularity ugaonost
annihilate istrebiti
annihilate istrijebiti
annihilate poništiti
annihilate ukinuti
annihilate uništiti
annihilation anihilacija
annihilation istrebljenje
annihilation poništenje
annihilation uništenje
annihilator gasitelj
annular kružni
annular prstenast
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: la?a
- prevod za riječ: la?a

Naš jezik Engleski jezik
ablativ - gramatički ablative
abnormalan abnormal
adicioni član add gate
advokatska kancelari lawyer's office
advokatska kancelari solicitor's office
ajkula shark
aksijalano axially
aktivna oblast active area
aktuelan current
akumulacija accumulation
akumulator accumulator
akumulator battery
akumulatorska posuda battery box
akumulatorski srebro silvercel
ala dragon
alabaster alabaster
alamanah almanac
alarm alarm
alarm protiv provale burglar alarm
alarmantan alarming
alarmirati alarm
alarmirati alert
alat gear
alat implement
alat instrument
alat tool
alat tools
alat (radnika) kit
alat za brušenje grinding tool
alat za izradu navoj chaser
alat za lemlenje soldering iron
alat za namotavanje takeup option
alat za reckanje knurling wheel
alati tools
alatka tool
alatna mašina machine - tool
alatna mašina mashine tool
alatni stroj machine tool
alatni stroj machine
alatnica tool room
alatno sanduče work-box
alat|=-ćš0-=|/. instrument
alaun alum
alkoholan alcoholic
alkoholan spirituous
alternativni ulaz alias
ambalaža container
ambalaža package
ambalaža packing
ambipolarni ambipolar
ambulanta ambulance
ambulanta out-patient department
ambulantna kola ambulance
amoralan amoral
ampula ampoule
ampula ampulla
anihilacija annihilation
anomalan anomalous
apelacija appeal
apelacioni appellant
apelant appellant
aplaudirati applaud
aplauz applause
aplauz cheer
apsolutna laž unmitigated lie
argonski laser argon laser
arhipelag archipelago
artikulacija articulation
asimilacija assimilation
asocijalan associal
atlanski atlantic
atlantski atlantic
atlantski okean atlantic
atlas atlas
atlas satin
auto-škola driving school
autokorelacija autocorrelation
autokorelator autocorrelator
automatska regulacij self-adjustment
automatski alarmni u autoalarm
automatski balans autobalance
automodulacija self-modulation
autopolaran autopolar
autoregulacija autoregulation
autoregulacija self-regulation
autoregulacioni self-regulating
avion sa dva krila biplane
bagatela bargain
bagatela rush
bakalar cod fish
bakalar cod
bala bale
bala bundle
bala package
balada ballad
balans balance
balansiranje balancin
balansirati balance
balast ballast
balastna lampa ballast lamp
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: la?a
- prevod za riječ: la?a


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | na | za | lak | lga | pa | ma | ka | ala | li | la | lan | ga | ja | lad | lag | lap | lav | law | lax | lay | lea | sa | ?a | da | ta |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba