Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
make izrada
make izraditi
make izvršiti
make napraviti
make naterati
make natjerati
make načiniti
make postati
make postojati
make praviti
make predpostavljati
make proizvod
make sklop
make uraditi
make učiniti
make zaradjivati
make zarađivati
make činiti
make a joke našaliti se
make a mistake griješiti
make a mistake pogriješiti
make a noise bučiti
make a noise galamiti
make an application natjecati se
make an excuse ispričati se
make an inventory popisati
make an offer nuditi
make drunk napiti
make excuses izgovarati se
make frostbitten mrazom oštetiti
make inquiries about ... obavijestiti se o ..
make nervous nervirati
make noise larmati
make peace miriti
make progress napredovati
make public objelodaniti
make somebody laugh nasmijati
make sore nažuljati
make up osobina
make up priroda
make up sastav
make up šminka
maker stvaralac
maker tvorac
makeshift koji zamjenjuje
makeshift privremen
makeshift za nuždu
makeup izmišljotina
makeup osobina
makeup priroda
makeup sastav
makeup šminka
makeweight dodatak

Naš jezik Engleski jezik
mak poppy
makar although
makar at least
makar kako wild
makar neki whatever
makaroni macaroni
makaze clippers
makaze scissors
makaze shear
makaze snip
makaze za lim shearing machine
makaze za podr. snuffers
makaze za podrezivan snuffers
makaze za žicu wire-shears
Makedonac Macedonian
Makedonija Macedonia
makedonski Macedonian
maketa breadboard
maketa dummy
maketa model
maketa proposal
maketa setup
maklen sycamore
maknuti displace
maknuti move
maknuti set in motion
makoji whatever
makro pimp
makro naredba macro
makrografija macrography
maksima maxim
maksimalan maximal
maksimalni napon tenacity
maksimalno povećati maximize
maksimalno umanjiti minimize
maksimum maximum


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| lak | ma | mek | mrk | pak | rak | mlak | mrak | ?ak | jak | mac | mack | mad | mag | make | mal | man | map | mar | mark | mask | mat | may | mah | oak | umak | ma? | muk |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba