Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
acquire dobiti
acquire nabaviti
acquire postići
acquire savladati
acquire steći
acquire sticati
acquire uzeti
acquire zadobiti
acquirement postizanje
acquirement sprema
acquirement sticanje
acquirement znanje
acquirements postignuća
acquirements stečena znanja
added wires dodatni vodovi
address an inquiri to postaviti(pripremiti
admirable divan
admirable izvrstan
admiral admiral
admiral admiralski brod
admiralty admiralitet
admiration divljenje
admiration obožavanje
admire diviti se
admire obožavati
admire želiti
admire željeti
admirer ljubitelj
admirer obožavalac
admirer obožavalac, obožavat
admirer obožavatelj
admirer poklonik
admirer poštovalac
affair afera
affair posao
affair stanje
affair stvar
affirm afirmisati
affirm potvrditi
affirm utvrditi
affirmation afirmacija
affirmation potvrda
affirmation potvrdjivanje
affirmation potvrđivanje
affirmation tvrdjenje
affirmation tvrđenje
affirmative potvrdan
affirmative pozitivan
afire u plamenu
air arija
air atmosfera
air aviacioni
air avijacioni
air etar, eter
air iznijeti u javnost
air izraz lica
air medlodija
air melodija
air napev
air napjev
air povetarac
air povjetarac
air provetravati
air provjetravati
air sušiti rublje
air vazduh
air vazduhoplovni
air vazdušan
air vetriti
air vetrić
air vjetri
air vjetriti
air vjetrić
air balloon vazdušni balon
air base vazdušna baza
air base vazdušno uporište
air bearing vazdušni jastuk
air bearing vazdušno ležiš
air carrier vazdušno transportno
air conditioner klima uređaj
air control regulacija zraka
air control regulator zraka
air cooler zračni hladnjak
air displays aeromiting
air dry sušiti vazduhom
air duct rupa za zrak
air duct zračni kanal
air duct zračni propust
air ducting zračni cjevovovod
air ducting zračni kanali
air exercises zračne vježbe
air force avijacija
air gap procep
air gap procjep
air gap vazdušni zazor
air hostess stjuardesa
air inlet dovod vazduha
air intake ulaz vazduha
air intake usisnik vazduha
air mail avionska pošta
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ir
- prevod za riječ: ?ir

Naš jezik Engleski jezik
(mali) vir eddy
abdicirati abdicate
abolitirati abolish
abortirati abort
abortirati miscarry
adaptirati adapt
admiral admiral
admiralitet admiralty
admiralitet navy
admiralski brod admiral
admiralski brod flagship
adresiran addressed
adresiranje addressing
adresirati address
adutirati trump
afektirati be affected
afektirati mince
afirmacija affirmation
afirmisati affirm
agitirati agitate
akcentirati accent
akcentirati accentuate
akceptirati accept
aksiom biranja axiom of choice
aktiviran activated
aktiviranje activation
aktivirati activate
alarmirati alarm
alarmirati alert
aludirati allude
amnestirati amnesty
amputirati amputate
analiziranje assaying
analizirati analyse
analizirati analyze
analizirati assay
angažirati engage
anketirati poll
anodirati anodize
anticipirati anticipate
antirefleksni sloj antihalo
anulirati annul
anulirati avoid
anulirati cancel
anulirati vacate
aparat za kopiranje photocopier
aparat za kopiranje transcriber
aplaudirati applaud
aproksimiran approximated
aranžiraj (uredi) ik arrange icons
aranžirati arrange
arhirej pontiff
arhiviranje archivin
armiran armo(u)red
armiran screened
armiran shielded
armirani beton ferro concrete
armirani beton ferro-concrete
armirani beton reinforced concrete
armiranje armoring
armiranje armouring
armirano gumeno crij reinforced rubber hose
armirano staklo wire-glass
asembliranje assemblage
asfaltirati asphalt
asis. hirurga dresser
asistent hirurga dresser
asistirati assist
asocirati associate
aspiracija aspiration
aspirant post graduate
aspirant post-graduate
ateriranje landing
ateriranje-slijetanj babs
aterirati alight
aterirati allight
aterirati land
atomiziran atomized
atomizirati atomize
automatski kodirati autocode
automatski odabir ri automatic word selection
automatsko centriran self-centering
automatsko formatir. AutoFormat
automatsko formatira autoformat
automatsko podeš.šir AutoFit
automatsko programir autoprogramming
autostopirati hitch hike
autostopirati hitch-hike
autožir autogiro
ažuriran update
ažuriran updated
ažuriranje altering
ažuriranje update
ažuriranje updating
ažurirati update
ažurirna datototeka update file
bakeliziran bakelized
balansiranje balancin
balansirati balance
balzamirati embalm
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ir
- prevod za riječ: ?ir


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?ir | ir | i | air | iz | hir | sir | mir | fir | if | im | in | irk | is | it | vir | or | ih | pir |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba