Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ansi character set skup znakova ansi
antiparallel antiparalelni
antiparastick protivparazitni
apparation duh
apparation pojava
apparation utvara
apparaturs aparat
apparaturs sprava
apparatus gimnastička sprava
apparatus organ
apparatus orudje
apparatus oruđe
apparatus pomagalo
apparatus sprava
apparatus sprava, aparat
apparatus sprava, instrument
appearance istupanje
appearance izgled
appearance nastup
appearance pojava
appearance pojave
appearance priviđenje
appearance spoljašnost
appearance utvara
appearance vanjština
arab arabljanin
arab arabljanka
arab arapin
arab arapski konj
arabian arabljanin
arabian arabljanka
arabian arapski
arabian nights arapske noći
arabian nights hiljadu jedna noć
arabic arapski
arabic arapski jezik
arable koji se ore
arable obradiv
arable oranica
arable plodan
arable plodna zemlja
arange rasporediti
ascii character set skup znakova ascii
asparagus špargle
auto service garage shop autoservis
bearable podnošljiv
blank character znak praznine
break character znak prekida
calling of a quarantee korišćenje garancije
carafe bokal
caramel karamela
caramel prženi šećer
carat karat
caravan karavan
caraway kim
cataract jaka kiša
cataract katarakt
cataract mrena (medicinski)
cataract slap
character karakter
character ličnost
character narav
character oznaka
character slovo
character znak
character style stil znakova
characteristic karakteristika
characteristic karakterističan
characteristic odlika
characteristic osobina
characteristic oznaka
characteristik karakterističan
characterize karakterisati
characterize označiti
charade šarada
clearance oslobodjenje
clearance oslobođenje
clearance razrešnica
clearance raščišćavanje
clearance zazor
clearance angle leđni ugao noža
comaraderie drugarstvo
comparable uporediv
comparation poređenje
comparative komparativ
comparative relativna
comparative uporedni
customs clearance ocarinjenje
declaration deklaracija
declaration izjava
declaration objava
declaration proglas
disappearance nestanak
disparage ponižavati
embarass smesti
embarass zabuniti
exhilarate oživeti
exhilarate oživjeti
exhilarate razveseliti
exhilaration raspoloženje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ara
- prevod za riječ: ara

Naš jezik Engleski jezik
238 litara hogshead
antena-pretvara antennaverter
antena-pretvarač antennafier
antikvaran antiquarian
antiparalelni antiparallel
aparan airless
aparat apparaturs
aparat appliance
aparat machine
aparat machinery
aparat set
aparat se sastoji instrument consist
aparat za brijanje razor
aparat za kopiranje photocopier
aparat za kopiranje transcriber
aparat za varenje welding machine
aparat za zavarivanj welding machine
aparatura aid
arabljanin arab
arabljanin arabian
arabljanka arab
arabljanka arabian
aranžiraj (uredi) ik arrange icons
aranžirati arrange
aranžman arrangement
arapin arab
arapske noći arabian nights
arapski arabian
arapski arabic
arapski jezik arabic
arapski konj arab
autopolaran autopolar
bara bog
bara morass
bara plash
bara pond
bara puddle
bara quagmire
bara slough
baraka barrack
baraka shed
baraž barrage
bez kvara accident-free
bez kvara trouble-free
bez pet para penniless
bilinearan bilinear
bimolekularan bimolecular
blage naravi good-tempered
bruto zarada gross earnings
brvnara log house
brvnara loghouse
bubamara ladybird
budući naraštaj posterity
buhara calaboose
buvara calaboose
buvara prison
čaranje bewitchment
čarapa hose
čarapa sleeving
čarapa sock
čarapa stocking
čarape socks
čarape stockings
čarape tights
čarati cast a spell
cerebralna paraliza cerebral palsy
cigara cigar
čista zarada net profit
crveni karanfil carnation
čuvaran economic
čuvaran economical
čuvaran frugal
čuvaran parsimonious
čuvaran saving
cvjećara florist's shop
cvjećara florist's
daščara barrack
daščara shed
deficitaran scarce
deficitaran unavailable
deklaracija declaration
deklarativan assertive
desničararski right-wing
dinamička radna kara working curve
dobre naravi good humoured
dobre naravi good-humoured
dogovarati negotiate
dogovarati settle
dogovarati se parley
džeparac pocket money
elementaran basic
elementaran elementary
elementaran fundamental
elementaran trivial
faradejev kavez caisson
formalni parametar dummy argument
foto aparat camera
foto-aparat camera
fragmentaran patchy
fragmentaran scrappy
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ara
- prevod za riječ: ara


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| era | arab | arc | are | area | aria | arm | art | bara | bra | ama | para | ala | ara | jara | ada | tara |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba