Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
samarium samarijum
same isti
same istovetan
same istovjetan
same jednak
same jednakost
same jedno
same jednolikost
same podjednak
same sličan
same taj
same to isto
sample mustra
sample ogled
sample pokazati
sample primjer
sample primjerak
sample proba
sample probati
sample skupljati
sample uzeti uzorak
sample uzorak
sampled odabran
sampler sređivač uzoraka
sampler uzimalac uzoraka
sampler reader opitni čitač
sampling ispitivanje
sampling uzimanje uzoraka

Naš jezik Engleski jezik
sam alone
sam lone
sam lorn
sam personally
sam single
sam sole
sam (pomoćni glagol) am
sam od sebe by itsel
sam od sebe unprompted
šama scheme
samac lone
samac male
samac mate
samac single
samac (jelen) buck
šamar box
šamar buffet
samarijum samarium
sambrati sum
sami (mn. od self) selves
samica mate
samilost pity
samilostan remorseful
samleti prašak pulverize
samljeti prašak pulverize
samo barely
samo but
samo only
samo simplify
samo simply
samo solely
samo ako provided
samo čitati read only
samo jedan but one
samo jedan single
samo od seb spontaneously
samo toliko merely
samo za čitanje read only
samo za muškarc stag party
samo za muškarc stag-party
samo-kritičan self critical
samo-prefiks self-
samoapsorpcija self-absorption
samoća privacy
samoća solitude
samodisciplina self discipline
samodisciplina self-discipline
samodopadnost egotism
samodržac autocrat
samofokus autofocus
samogaseći self-quench
samoglasnik vowel
samohodni self-propelled
samohvala self praise
samohvala self-praise
samohvalisanje bluster
samoimpulsni self-pulse
samoindukcija autoinduction
samoindukcija self-induction
samoindukcioni autoinductive
samoindukcioni kalem unichoke
samoinduktivan self-induced
samoinduktivnos self-inductance
samoispitivanje built-in check
samoispitujući self-checking
samoispravljajući self-correcting
samoispravljiv self-correcting
samoistovarivač tipping lorry
samoizlječiv self-healing
samojonizacija autoionization
samokalni self-hardening
samokretanje self-motion
samokritika introspection
samoljublje egotism
samonamještanje self-adjustment
samonamještanje servo-action
samoobrtanje autorotation
samoodbrana self defence
samoodbrana self-defence
samoodrediv self-defining
samoodređujući self-defining
samoodricanje renunciation
samoodricanje self denial
samoodricanje self-denial
samooksidacija autooxidation
samooptimizirajući self-optimized
samoorganizirajući self-organizing
samoorganizovani self-organizing
samooscilacije autooscillation
samopaljenje autoignition
samopaljenje self-ignition
samopobuda autoexcitation
samopobuda self-excitation
samopobuđen self-excited
samopobuđivanje autoexcitation
samopobuđivanje self-excitation
samopodešavajući pot aeratron
samopodešavanje autotune
samopodešavanje self-adapting
samopodešavanje self-adjusting
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sam
- prevod za riječ: sam


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sav | am | samo | ram | sram | cam | sat | dam | san | osam | sem | ham | jam | sa | sad | sag | same | sap | saw | say | seam | sham | slam | sum | swam |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba