Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
stand kiosk
stand mesto
stand mirovati
stand mjesto
stand podmetač
stand podupirač
stand položaj
stand postolje
stand raspored
stand stajalište
stand stajati
stand stalak
stand stanica
stand stanovništvo
stand stativ
stand tezga
stand tezga uličnog prodav
stand zastoj
stand by potpora
stand by pristalica
stand up krut
stand up otvoren
stand up stojeći
stand-by potpora
stand-by pristalica
stand-up krut
stand-up otvoren
standard barjak
standard kurs
standard merilo
standard mjerilo
standard norma
standard obrazac
standard pravilo
standard prosek
standard prosjek
standard standard
standard standard , norma
standard stub
standard zastava
standard zastava
standard bearer barjaktar
standard bearer zastavnik
standard-bearer barjaktar
standard-bearer zastavnik
standardization standardizacija
standardize normirati
standardize prilag.merilu
standardize prilagoditi mjerilu
standardize standardizovati
standing položaj
standing poziv
standing regularan
standing stalan
standing stalež
standing stanovište
standing stojeć
standing stojeći
standing trajanje
standing uobičajen
standing uspravljen
standing ustaljen
standing zanimanje
standpoint gledište
standpoint način mišljenja
standstill nerad
standstill odmor
standstill prekid
standstill zaostanak
standstill zastoj
standstill zatišje

Naš jezik Engleski jezik
štand bed
štand bench
standard norm
standard par
standard standard
standard , norma standard
standardizacija standardization
standardizovati standardize
standardni program package
standardni raspor. t cua keyboard


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| aband | stan | and | band | tand | brand | gland | grand | hand | island | land | sad | said | sand | sandy | sane | sang | sank | satan | scald | scan | scant | send | shank | shant | slang | slant | sound | span | spank | spend | stab | stack | staff | stag | stage | staid | stain | stair | stake | stale | stalk | stall | stamp | stanch | stank | star | stare | stark | start | state | stave | stay | stays | stead | steed | sting | stink | stint | stone | stoned | stood | strand | stud | stun | stung | stunk | stunt | swan | swank | sward | tan | tang | tank | tend | wand |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba