Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
a temperature variation promjena temperature
abbrevation kratica
abbrevation skraćenica
abbrevation skraćenje
activate aktivirati
activate staviti u pogon
activate uključiti
activate zadejstvovati
activate button startno dugme
activated aktivan
activated aktiviran
activated pobuđen
activation aktiviranje
activation pokretanje
activation uključenje
activation upućivanje
adjusted values ispravka vrijednosti
advance avans
advance dizanje cena
advance dizanje cijena
advance ispred
advance isprednjačenje
advance isturen
advance kretanje naprijed
advance nadiranje
advance nadirati
advance napredak
advance napredan
advance napredovanje
advance napredovati
advance pokrenuti naprijed
advance pomicanje
advance preduhitriti
advance predujam
advance progres
advance ranije
advance uspeh
advance uspjeh
advance zajam
advance žuriti (sat)
advance guard avangarda
advance guard predstraža
advance listing novi list
advance-guard avangarda
advance-guard predstraža
advanced dodatni
advanced isturen
advanced napredan
advanced odmakao
advanced prioritetni
advanced uspešan
advanced uspješan
advanced viši
advancement napredak
advancement napredovanje
advancement povišenje
advancement progres
advancement unapređivanje
advancement uspeh
advancement uspjeh
advancer kompenzator faze
advancin pomijeranje naprijed
advant-garde avangarda
advantage blagodat
advantage davati prednos
advantage davati prednost
advantage ići na ruku
advantage koristiti
advantage napredak
advantage potpomagati
advantage povoljan polož.
advantage povoljan položaj
advantage prednost
advantage preimućstvo
advantage unaprijediti
advantageous podesan
advantageous povoljan
advantageous povoljniji
advantageous preporučljiv
advantageous probitačan
advantageous u prednosti
after advancing poslije pomijeranja
after advancing poslije proreda
aggravate pogoršati
aggravation pogoršanje
aggregate value ukupna vrijednost
air-valve zračni ventil
alva pasta
alva slva
alva testo
alva tijesto
approval odobravanje
approval odobrenje
approval pohvala
approval povlađivanje
approval pristanak
approval saglasnost
array variable promjenljiva
arrival dolazak
arrival dolazni
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: vae
- prevod za riječ: vae

Naš jezik Engleski jezik
(od bolova) writhe
ablendovati dip headlights
adaptivan adaptive
adekvatan adequate
adekvatno adequately
aditivan additive
ađungovan adjoint
agresivan aggressive
agresivan offensive
akreditovati accredit
akt o prihvatanju acceptance
aktiva asset
aktivacija sensitization
aktivan activated
aktivan active
aktivan live
aktualizovati actualize
aktuelizovati up-date
akvadag aquadag
akvarel watercolour
akvarijum aquarium
alarm protiv provale burglar alarm
alat za namotavanje takeup option
alikvanta aliquant
aljkava osoba sloven
alternativa alternative
alternativan alternative
alva paste
američka brava yale lock
amortizovati amortize
antena-pretvara antennaverter
antena-pretvarač antennafier
anticipativan anticipated
anticipativan anticipative
anticipativan anticipatory
antikvar antiquary
antikvaran antiquarian
antikvarijat antique dealer
antikvarijat second-hand bookshop
antikvarnica antique shop
aparat za varenje welding machine
aparat za zavarivanj welding machine
apsorbovan absorbed
apsorbovati absorb
apsorbovati assimilate
arhiva archives
asimilovati assimilate
asocijativan associative
asorbovanje absorbin
autogeno zavarivanje autogenous
automat za potpisiva sign automaton
automatizovan automated
automatizovati automate
automatizovati automatize
automatski prikaziva automonitor
automatsko dopunjava auto complete
automatsko dopunjava autocomplete
automatsko ispitivan self-check
automatsko ispunjava auto fill
automatsko ispunjava autofill
automatsko izdvajanj auto filter
automatsko izdvajanj autofilter
automatsko oblikovan auto format
automatsko oblikovan autoformat
automatsko održavanj self-repairing
automatsko podešavan autofit
automatsko podmaziva self-oiling
automatsko povezivan autolink
automatsko pozivanje autocalling
automatsko pozivanje autopolling
automatsko ubacivanj auto-fill
autoprovjeravanje autotest
autoritativan authoritative
autorizovan authorized
autosinhronizovano autosynchronize
avaj alas
avangarda advance guard
avangarda advance-guard
avangarda advant-garde
avans advance
avantura adventure
avion sa dva krila biplane
azimut-elevacija azel
bačva barrel
bačva barrell
bačva cask
bačva large barell
bačva oil drum
bačva tub
bačva vat
bačvar cooper
badava free of charge
balsamovati embalm
balsamovati mummy
balvan balk
balvan beam
balvan blockhead
balvan chump
balvan junk
Baš je odvalio. He put his foot in it.
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: vae
- prevod za riječ: vae


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | na | za | pa | ma | ka | vab | van | val | vo | sva | ga | ja | va | sa | iva | ova | ?a | da | ta | dva | vat | via | var | vas | vi |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba