Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
i ja
I hate to ... mrsko mi je ...
I'm afraid nažalost
I.D. legitimacija
i.d. isprava
I.D. card lična karta
i.e. to jest
ibidem na istom mestu
ice led
ice poledica
ice zalediti se
ice cream sladoled
ice hockey hokej na ledu
ice patch ledeni zatvor
ice-breaker ledolomac
ice-cream sladoled
ice-cube kocka leda
ice-skating klizanje na ledu
iceberg ledena santa
icebox ledara
iceland island
icelander islandjanin
icelander islanđanin
icicle ledenica
icing šećerna glazura
icnlude obuhvatati
icnlude uključiti
icnlude uračunati
icnluding uključujući
icon ikona
icon portret
icon slika
iconoclast rušitelj ikona
iconostasis ikonostas
icy hladan
icy leden
icy mrzli
idea ideja
idea nazor
idea pojam
idea pomisao
idea predožba
idea predstava
idea zamisao
ideal ideal
ideal idealan
ideal savršen
idealism idealizam
idealist idealist(a)
idealistic idealistički
idem taj isti
identical identičan
identical istovetan
identical istovjetan
identical podudaran
identification identifikacija
identification oznaka
identifier označivač
identify identifikovati
identify identitet
identify identičnost
identity identitet
identity istovjetnost
identity card (ID) iskaznica
ideological ideološki
ideologist ideolog
ideology ideologija
idiocy idiotizam
idiocy ludorija
idiom idiom
idiot budala
idiot debil
idiot idiot
idiotic debilan
idiotic idiotski
idle besposlen
idle lenj
idle lenj
idle lenjstovati
idle lijen
idle ljenstovati
idle neiskorišten
idle nezaposlen
idle prazan
idle prazan hod
idle raditi bez opterećen
idle about besposličiti
idle about ljenčariti
idleness bezposlica
idleness lenost
idleness ljenost
idleness nerad
idol idol
idol kumir
idyll idila
idyllic idiličan
if ako
if kad
if kad, kada
if u slučaju
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ita
- prevod za riječ: ita

Naš jezik Engleski jezik
i administer
i also
i and
i ought
i can not cannot
i električno kolo and-gate
i onako any way
i pored toga all
i pored toga nevertheless
i pored toga yet
i tako dalje and so on
i tako dalje et cetera
i tako dalje etc
i-operacija and-operation
i...i both...and
iako although
iako but
iako though
ibrik ewer
ići go
ići march
ići tread
ići walk
ići na prstima tiptoe
ići na ruku advantage
ići na ruku protect
ići na vožnju go for a drive
ići naprijed propulsion
ići natraške move back
ići natraške to move back
ići po tragu mouse
ići po tragu sleuth
ići po tragu spoor
ići poprijeko traverse
ići prema wend
ići sporo lag
ići u pojedinosti particularize
ići u seme seed
ići u sjeme seed
ići unazad retrace
idaja notion
ide (slaže se) sa .. goes with
ideal ideal
idealan ideal
idealist(a) idealist
idealistički idealistic
idealizam idealism
ideja conception
ideja fancy
ideja idea
ideja notion
ideja policy
ideja principle
idejni notional
identičan identical
identičnost identify
identifikacija identification
identifikacija koris user-id
identifikovati identify
identitet identify
identitet identity
identitet personality
ideolog ideologist
ideologija ideology
ideološki ideological
idi na go to
idila idyll
idila pastoral
idiličan idyllic
idiom idiom
idiot idiot
idiotizam idiocy
idiotski idiotic
idol fetish
idol idol
iduće godine next year
idući following
idući next
idući posterior
igdje anywhere
igla needle
igla pin
igla spire
igla steeple
igla za crtanje scriber
igla za provlačenje broach
iglica needle
igličast acicular
igličast needle
igličasti krist needle
igličasti kristal needle
igličasti ležaj needle bearing
ignorisanje disregard
ignorisanje slight
ignorisati balk
ignorisati ignore
igra acting
igra frolic
igra game
igra performance
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ita
- prevod za riječ: ita


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | u | o | iz | c | li | h | if | im | | in | is | it | mi | ni | pi | q | g | s | ih | ti | k | vi |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba