Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
sable crn
sable mračan
sable samur
sable samurovina
sable sobolj
sable taman
sable žaloban
sabotage diverzija
sabotage ometanje rada
sabotage sabotaža
sabotage svjesno ometati
saboteur diverzant
sabre posjeći sabljom
sabre sablja
sabulous škripav
saccharin saharin
sack džak
sack kesa
sack nositi
sack opljačkati
sack pljačka
sack pustošenje
sack torba
sack vreća
sack vrsta kaputa
sacrament krštenje
sacrament pričest
sacrament simbol
sacrament svečana zakletva
sacrament zavet
sacrament zavjet
sacrament znak
sacred sveti
sacrifice žrtva
sacrifice žrtvovanje
sacrifice žrtvovati
sacrilege bogohuljenje
sacrilege skrnavljenje
sacrilege svetogrdje
sacrilege svetogrđe
sad bedan
sad bijedan
sad nemio
sad nepopravljiv
sad neugodan
sad neveseo
sad opak
sad setan
sad sjetan
sad taman
sad turoban
sad tužan
sad zagasit
sad zao
sad žalostan
sadden ožalostiti
sadden ražalostiti se
saddle opteretiti
saddle osedlati
saddle planinsko sedlo
saddle sedlo
saddler sedlar
sadness tuga
sadness žalost
safe bezbedan
safe bezbijedan
safe bezopasan
safe blagajna
safe hladnjak
safe kasa
safe neškodljiv
safe oprezan
safe ostava
safe pouzdan
safe siguran
safe spremište
safe tačan
safe zdrav
safe čitav
safe investment sigurno ulaganje, in
safeguard jamstvo
safeguard mere zaštite
safeguard mjere zaštite
safeguard obezbediti
safeguard obezbijediti
safeguard obezbjeđenje
safeguard propusnica
safeguard straža
safeguard zajamčiti
safeguard zaštitinik
safeguard štititi
safeguard čuvati
safety bezbednost
safety bezbijednost
safety sigurnost
safety factor faktor sigurnosti
saffron šafran
saffron žut kao šafran
sag obesiti se
sag objesiti se
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sa
- prevod za riječ: sa

Naš jezik Engleski jezik
sa of
sa off
sa with
sa autokontrolom self-monitoring
sa barijumom bariated
sa bazom 16 sexadecimal
sa buferom buffered
sa cinkom zinciferous
sa dlakama shaggy
sa dva lica reversible
sa dva mlaza two-gun
sa dva nivoa two-level
sa dva prolaza two-pass
sa dva proreza two-gap
sa dva sjedišta two-seater
sa dva ugla biangular
sa dva vrha bimodal
sa dvije linije bilinear
sa dvije vrijednosti bivariate
sa greškom bad
sa ladje overboard
sa lađe overboard
sa manom unsound
sa mnogo talka talcous
sa naočarima spectacled
sa navojem threaded
sa odstupanjem biased
sa odstupanjem biassed
sa odvodom tapped
sa predumišljajem wittingly
sa predznakom signed
sa pregradama septate
sa prekidima intermittent
sa prorezom slotted
sa rožastim oklopom horn rimmed
sa šavovima seamy
sa servomehanizmom servo-operated
sa sobom about
sa sopstvenim pogono self-powered
sa strane sideward
sa strujom alive
sa svim dijelovima self-contained
sa tehničkim podacim specified
sa težinom weighted
sa tri dipola tridipole
sa tri molekula trimolecular
sa usporenim djelova time-delayed
sa više zadataka multitasking
sa zadnje strane behind
sa zavojnicom threaded
sa zonama zoned
sa zupcem toothed
saavetovati expostulate
sabirač adder
sabirak addend
sabirak augend
sabiralište reservoir
sabiranje adding
sabiranje addition
sabiranje totallin
sabirati collect
sabirati total
sabirati totalize
sabirna šina bus
sabirna tračnica busbar
sabirna utičnica bus hub
sabirni adding
sabirnica busbar
sabiti impact
sabiti jam
sabiti press
sablast ghost
sablast shade
sablastan macabre
sablastan spectral
sablazan seduce
sablazniti entice
sablazniti seduce
sablja sabre
šablon edit word
šablon pattern
šablon routine
šablon template
šabloni template
sabor convocation
sabor council
sabor parliament
saborna crkva minster
sabotaža sabotage
sabotirati shirk
sabran sedate
sabrati add
sabrati compile
sabrati reckon
sabrati sum
sabrati total
saće comb
sačiniti compose
sačiniti frame
sačinjavati constitute
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sa
- prevod za riječ: sa


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | na | za | sav | sam | pa | ma | ka | osa | sat | san | sva | ss | se | ga | ja | sad | sag | so | sap | saw | say | sea | ?a | spa | s | st | da | ta |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba