Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
macabre, a grozan
macabre, a jezovit
macabre, a užasan
macchaběe, m davljenik
macchaběe, m leš
Macědonien, m Makedonac
macěrer, vb kvasiti
macěrer, vb močiti
macěrer, vb natopiti
macěrer, vb raskiseliti
mâchě, f izgrižen
mâchě, f ižvakan
mâchě, f nasečen
mâcher, vb grickati
mâcher, vb gristi
mâcher, vb spremati
mâcher, vb žderati
mâcher, vb žvakati
machin,-e, m nešto
machin,-e, m onaj
machin,-e, m ovaj
machin,-e, m znate ono
machinalement, adv mehanički
machinalement, adv nehotice
machinalement, adv nesvesno
machination, f navodjenje
machination, f podvaljivanje
machination, f spletka
machination, f spletkarenje
machine, f aparat
machine, f kombajn
machine, f mahinacija
machine, f mašina
machine, f mehanizam
machine, f naprava
machine, f orudje
machine, f sprava
machine, fig taktički potez
machine-outil, f alatka
machine-outil, f alatna mašina
machinerie, f mašinerija
machinerie, f mašinogradnja
machinerie, f mašinsko odeljenje
machinerie, f mehanizmi
machinerie, f pogonski uredjaj
machine~e, -e paklena mašina
mâchoire, f čeljust
mâchoire, f vilica
mâchonner, vb grickati
mâchonner, vb mrmljati
mâchonner, vb teško žvakati
mâchure, f greška
mâchure, f nagnječeno
mâchure, f oštećeno mesto
mâchurer, vb odštampati
mâchurer, vb uprljati
mâchurer, vb zacrniti
mâchurer, vb zamrljati
maclage, m mešanje
maclage, m udvajanje
maçon,-ne, m zidar
maçonner, vb ozidati
maçonner, vb zazidati
maçonner, vb zidati
macrobien,-ne, a dugovečan
macule, f ljaga
macule, f mrlja
macule, f pega
maculer, vb mazati se
maculer, vb okaljati
maculer, vb oskrnaviti
maculer, v ubrljati
maculer, v umrljati
maculer, vb zamračiti
maculer, vb zaprljati
madam, f domaćica
madam, f gazdarica
madam, f gospodjica
madam, f kneginja
maděfaction, f kvašenje
maděfaction, f vlaženje
mademoiselle, f gospodjica
madrě, a išaran žilama
madrě, fig lukav
madrě, fig prepreden
madrě, m prepredenjak
madrier, m debela daska
madrier, m greda
madrier, m rožnjača
madrure, f pega
madrure, f pruga
madrure, f šara na drvetu
magasin, m blok memorije
magasin, m depo
magasin, m dućan
magasin, m kaseta
magasin, m komora
magasin, m magacin
magasin, m magazin
magasin, m ostava
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ma?
- prevod za riječ: ma?

Naš jezik Francuski jezik
ma dame
ma kakav quelconque, a
mač arme
mač ěpěe
mač fer
mač glaive
mač latte, f
mač sabre, m
maca chaton
maca iule
maca minon, m
mačak chat
mačak louve, f
mačak matou, m
mače chaton
maćeha marâtre, f
mačevalac escrimeur
mačevalac sabreur, m
mačevalac tireur, m
mačevanje assaut
mačevanje escrime
mačevati se escrimer
mačje oči oeil-de-chat, m
mačka chat
mačka greffier, -ere
mačka miaou, m
mačka (žanka) chatte
mačkica minon, m
mada encore
mada quoique
Madjar Hongrois, m
madjioničar magicien, m
mag mage, m
magacin chantier
magacin děcharge
magacin entrepôt
magacin garage
magacin magasin, m
magacin remiser, vb
magacin rěservoir, m
magacin resserre, f
magacin soute, f
magacin za letinu silo, m
magarac âne
magarac bourriquet
magarac grison, -ne
magareći kašalj quinte, f
magazin magasin, m
magazin magazine, m
magična reč maitre-mot, m
magično magiquement, adv
magija charme
magija magie, f
magisrat municipalitě, f
magistarski de troisiěme cycle, m
magistrala collecteur
magistrala magistral, f
magla brouěe
magla brouillard
magla crasse
magla nuěe, fig
magla temps gras, -se
magla je pala brouillard
magliti se embrouiller
maglovit brumeux, euse
maglovit caligineux, euse
maglovit flou, -e
maglovit něbuleux, a
maglovit nuageux, a
maglovit vague, a
maglovito nuageusement, adv
maglovito vaguement, adv
maglovitost sfumato, f
magluština brouěe
magluština brouillard
magluština embrun
magnet aimant
magnetizam magnětisme, m
magnetna igla boussole
magnetna rezonanca imageur
magnezijum magněsium, m
mah moment, m
mah mouvement, m
mahagoni acajou
mahanje battement
mahanje geste
mahanje rukom moulinet, m
mahati agiter
mahati brandir
mahati brandouiller
mahati branler
mahati dodeliner
mahati jouer
mahinacija machine, f
mahnit maniaque, a
mahnit possědě, a
mahom dans la plupart des cas, adv
mahom habituellement, adv
mahom pour la plupart, adv
mahovina fleur
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ma?
- prevod za riječ: ma?


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ma? | ta | mi | pa | a | na | sa | za | ka | da | m | a | ja | ha | la | mag | mai | maj | mal | mat | me | mah | mak | va | ya |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba